Kennisartikelen van Globi

We werken en schrijven al lang over interculturele verbinding in het onderwijs. Hier vind je al onze artikelen over culturele diversiteit, intercultureel bewustzijn, burgerschap, wereldburgerschap en internationalisering. Kan je niet de informatie vinden die je zoekt? Neem contact met ons op.

Alle artikelen

Training Cultuur in Dialoog: over lesgeven in de dynamiek van culturele diversiteit

De studentenpopulatie wordt bij veel MBO-scholen steeds diverser. En ook de mensen met wie studenten te maken krijgen als ze in de praktijk aan de slag gaan hebben steeds vaker verschillende culturele achtergronden. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zowel voor studenten als voor docenten. Om docententeams te versterken in het lesgeven binnen […]

Globi-Trotter stimuleert leerlingen interculturele ervaringen te delen

Het is donderdagmiddag, we zijn op het Montfort College. Zo’n twintig leerlingen zitten in groepjes bij elkaar om Globi-Trotter te spelen: een bordspel waarmee ze de wereld over reizen en aan het denken worden gezet over wat zij zouden doen wanneer ze in een onverwachte situatie belanden. Aan de hand van de interculturele dilemma’s die […]

“De waarde van taal in het hoger onderwijs is groter dan communicatie alleen”

Interview met hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis (Radboud Universiteit) Lotte Jensen over de huidige status van verengelsing en internationalisering in het hoger onderwijs. Internationaliseringspijn: daar ging in 2019 Globi’s inspiratiedag over. Een belangrijk thema die dag was verengelsing. Als Globi zijn we voorstander van internationalisering, maar wel van gedegen internationalisering. En verengelsing kon de kwaliteit […]

Burgerschap: je hebt er de hele school voor nodig

Bij Globi adviseren we scholen burgerschap integraal vorm te geven. Maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Hoe ziet dat er in de praktijk uit en waarom is het belangrijk? We praten erover met Marije Gerritsen, één van onze Globi-adviseurs die met verschillende scholen werkt aan hun eigen burgerschapstraject. . Wat betekent het integraal […]

Lesgeven over het Palestijns-Israëlisch conflict

Ontzet zijn we door de beelden vanuit het Midden-Oosten. Ontzet zijn ook onze leerlingen, én verward. Want wat is er nu aan de hand en hoe is dit zo gekomen? Er zijn vast ook een hoop leerlingen met een vraag of mening over wie goed is en wie fout. Er is veel om met elkaar […]

Europa ontdekken met DiscoverEU

‘Europa ligt aan je voeten. Zet jij de eerste stap?’: dat is de slogan van het programma DiscoverEU. In opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut werken wij aan de uitvoering van dit programma. DiscoverEU is een initiatief van Erasmus+ dat jongeren de kans biedt om de diversiteit van Europa te ontdekken, meer te weten te komen […]

Burgerschap: hoe integreer je het in je vak- of mentorles?

“Wij zijn ervan overtuigd dat burgerschap breed moet worden opgevat, dat je het vanuit verschillende disciplines en vakken moet aanvliegen”, aldus Ineke Renkema en Marieke de Jonge van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Maar hoe maak je die brede opvatting van burgerschap concreet? Marieke en Ineke lichten toe hoe ze hieraan hebben gewerkt, […]

Internationalisering en wereldburgerschap zonder (dekkende) ouderbijdrage: hoe doe je dat?

Sinds 1 augustus 2021 is de Wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die de door de school bepaalde ouderbijdrage niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om deze te betalen. De wet heeft als doel dat kinderen nergens meer van kunnen worden uitgesloten wanneer hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Maar hoe […]

IFO-subsidie gaat 1 november open

Op zoek naar een manier om wereldburgerschap en internationalisering bij jullie op school te financieren? Met de IFO-subsidie kun je (een deel van) jullie kosten dekken. Deze subsidie is vanaf 1 november weer aan te vragen voor kalenderjaar 2024. Over de IFO-subsidie Het doel van de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs is om scholen te motiveren […]

De formule van Globi’s Wereldfestival

Wil je in een dag of een paar dagen met leerlingen (VO) of studenten (MBO) het onderwerp cultuur exploreren, dan is ons Wereldfestival een uitkomst. Maar wat houdt Globi’s wereldfestival in? In dit artikel leggen we uit wat bij onze wereldfestivals centraal staat, uit wat voor verschillende lessen we het programma opbouwen, hoe we differentiëren […]

Globi heeft het NRTO-keurmerk ontvangen

Eind augustus ontvingen we als Globi het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat we voldoen aan […]

Praktijkvoorbeeld: Brede aanpak Internationalisering op het Gomarus College

Op steeds meer scholen wordt internationalisering meer en meer onderdeel gemaakt van het curriculum. Met het uitwerken van een heldere visie, stroomlijnen van activiteiten en koppelen van leerdoelen tillen scholen internationaliseringsprogramma’s naar een hoger niveau. Als Globi ondersteunen we scholen door dit proces te begeleiden en ondertussen kritische vragen te stellen en advies te geven. […]

1 2 3 6