Kennisartikelen van Globi

We werken en schrijven al lang over interculturele verbinding in het onderwijs. Hier vind je al onze artikelen over culturele diversiteit, intercultureel bewustzijn, burgerschap, wereldburgerschap en internationalisering. Kan je niet de informatie vinden die je zoekt? Neem contact met ons op.

Alle artikelen

“Het is beter om geïnteresseerd te zijn dan om interessant te zijn.”

Het ontbreken van verbinding tussen mensen komt vaak doordat we over elkaar oordelen. Er is een simpele oplossing: een nieuwsgierige houding aannemen. Wanneer we nieuwsgierig zijn naar de ander raken we als vanzelf betrokken. Maar hoe kunnen we (terug) in onze nieuwsgierigheid stappen? En wat is nieuwsgierigheid? We praten erover met Jason Fredrick, die gastlessen […]

Introductie op de conceptkerndoelen burgerschap van het SLO

Op 6 maart maakte SLO de conceptkerndoelen voor burgerschap bekend. De afgelopen tijd heeft SLO, in opdracht van het ministerie, aan de formulering van deze conceptkerndoelen gewerkt in het kader van een breder project: de actualisatie van de kerndoelen voor Nederlands, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.  Het doel van dit brede project is het actualiseren […]

Vrijheid ‘om’ of vrijheid ‘van’?

Denken over vrijheid kan vanuit verschillende perspectieven. In het begin van de maand mei staan we in Nederland stil bij vrijheid in de context van oorlog, bevrijding, onvrij zijn en vrijheid in termen van politiek. Ook vragen we elkaar dan vaak: wat betekent vrijheid voor jou? Die laatste, de persoonlijke beleving van vrijheid en de […]

4 x over het belang van multiperspectiviteit voor burgerschap

We staan in onze maatschappij voor uitdagingen: in dit land van duizend meningen zijn we het daarover eens. Bij Globi geloven we dat we die uitdagingen, die veel verder reiken dan onze landsgrenzen, effectief kunnen aangaan als we ons in kunnen leven in elkaar. Als we iets vanuit het perspectief van een ander, hoe verschillend […]

De ander leren kennen zonder jezelf te verliezen

Misschien ken je het gevoel wel: dat je je zo probeert aan te passen aan een ander of een andere cultuur, dat je het gevoel krijgt jezelf kwijt te raken. Een balans vinden tussen het leren kennen van andere culturen en het bewaken van je eigen waarden en grenzen is een belangrijk aandachtspunt in elke […]

Wat een tuinboonzaad leerlingen vertelt over hun wereld

Over de leerlijn ‘Heb jij de Smaak te Pakken?” van Esther Boukema waarin voedsel de leidraad is om te leren over wereldburgerschap Voeding als rode draad om te leren over wereldburgerschap: dat is de essentie van de doorlopende leerlijn ‘Heb jij de Smaak te Pakken?’ ontwikkeld door Esther Boukema. Leerlingen uit het primair onderwijs gaan […]

Schurende gesprekken voeren met leerlingen: waar let je op?

Margriet Dijkstra is naast adviseur en trainer voor Globi ook docent Engels op een middelbare school. En ‘lerende’, aldus Margriet zelf, ‘want thema’s als vooroordelen, stereotypen en discriminatie zijn thema’s waarvan je kennis kunt hebben, maar waarop je pas in de praktijk en na een langere tijd leren grip op kunt krijgen.’ In dit artikel […]

Training Cultuur in Dialoog: over lesgeven in de dynamiek van culturele diversiteit

De studentenpopulatie wordt bij veel MBO-scholen steeds diverser. En ook de mensen met wie studenten te maken krijgen als ze in de praktijk aan de slag gaan hebben steeds vaker verschillende culturele achtergronden. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zowel voor studenten als voor docenten. Om docententeams te versterken in het lesgeven binnen […]

Globi-Trotter stimuleert leerlingen interculturele ervaringen te delen

Het is donderdagmiddag, we zijn op het Montfort College. Zo’n twintig leerlingen zitten in groepjes bij elkaar om Globi-Trotter te spelen: een bordspel waarmee ze de wereld over reizen en aan het denken worden gezet over wat zij zouden doen wanneer ze in een onverwachte situatie belanden. Aan de hand van de interculturele dilemma’s die […]

“De waarde van taal in het hoger onderwijs is groter dan communicatie alleen”

Interview met hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis (Radboud Universiteit) Lotte Jensen over de huidige status van verengelsing en internationalisering in het hoger onderwijs. Internationaliseringspijn: daar ging in 2019 Globi’s inspiratiedag over. Een belangrijk thema die dag was verengelsing. Als Globi zijn we voorstander van internationalisering, maar wel van gedegen internationalisering. En verengelsing kon de kwaliteit […]

Burgerschap: je hebt er de hele school voor nodig

Bij Globi adviseren we scholen burgerschap integraal vorm te geven. Maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Hoe ziet dat er in de praktijk uit en waarom is het belangrijk? We praten erover met Marije Gerritsen, één van onze Globi-adviseurs die met verschillende scholen werkt aan hun eigen burgerschapstraject. . Wat betekent het integraal […]

Lesgeven over het Palestijns-Israëlisch conflict

Ontzet zijn we door de beelden vanuit het Midden-Oosten. Ontzet zijn ook onze leerlingen, én verward. Want wat is er nu aan de hand en hoe is dit zo gekomen? Er zijn vast ook een hoop leerlingen met een vraag of mening over wie goed is en wie fout. Er is veel om met elkaar […]

1 2 3 7