Alle artikelen over Wereldburgerschap

“Het is beter om geïnteresseerd te zijn dan om interessant te zijn.”

Het ontbreken van verbinding tussen mensen komt vaak doordat we over elkaar oordelen. Er is een simpele oplossing: een nieuwsgierige houding aannemen. Wanneer we nieuwsgierig zijn naar de ander raken we als vanzelf betrokken. Maar hoe kunnen we (terug) in onze nieuwsgierigheid stappen? En wat is nieuwsgierigheid? We praten erover met Jason Fredrick, die gastlessen […]

Introductie op de conceptkerndoelen burgerschap van het SLO

Op 6 maart maakte SLO de conceptkerndoelen voor burgerschap bekend. De afgelopen tijd heeft SLO, in opdracht van het ministerie, aan de formulering van deze conceptkerndoelen gewerkt in het kader van een breder project: de actualisatie van de kerndoelen voor Nederlands, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.  Het doel van dit brede project is het actualiseren […]

Vrijheid ‘om’ of vrijheid ‘van’?

Denken over vrijheid kan vanuit verschillende perspectieven. In het begin van de maand mei staan we in Nederland stil bij vrijheid in de context van oorlog, bevrijding, onvrij zijn en vrijheid in termen van politiek. Ook vragen we elkaar dan vaak: wat betekent vrijheid voor jou? Die laatste, de persoonlijke beleving van vrijheid en de […]

4 x over het belang van multiperspectiviteit voor burgerschap

We staan in onze maatschappij voor uitdagingen: in dit land van duizend meningen zijn we het daarover eens. Bij Globi geloven we dat we die uitdagingen, die veel verder reiken dan onze landsgrenzen, effectief kunnen aangaan als we ons in kunnen leven in elkaar. Als we iets vanuit het perspectief van een ander, hoe verschillend […]

De ander leren kennen zonder jezelf te verliezen

Misschien ken je het gevoel wel: dat je je zo probeert aan te passen aan een ander of een andere cultuur, dat je het gevoel krijgt jezelf kwijt te raken. Een balans vinden tussen het leren kennen van andere culturen en het bewaken van je eigen waarden en grenzen is een belangrijk aandachtspunt in elke […]

Wat een tuinboonzaad leerlingen vertelt over hun wereld

Over de leerlijn ‘Heb jij de Smaak te Pakken?” van Esther Boukema waarin voedsel de leidraad is om te leren over wereldburgerschap Voeding als rode draad om te leren over wereldburgerschap: dat is de essentie van de doorlopende leerlijn ‘Heb jij de Smaak te Pakken?’ ontwikkeld door Esther Boukema. Leerlingen uit het primair onderwijs gaan […]

Schurende gesprekken voeren met leerlingen: waar let je op?

Margriet Dijkstra is naast adviseur en trainer voor Globi ook docent Engels op een middelbare school. En ‘lerende’, aldus Margriet zelf, ‘want thema’s als vooroordelen, stereotypen en discriminatie zijn thema’s waarvan je kennis kunt hebben, maar waarop je pas in de praktijk en na een langere tijd leren grip op kunt krijgen.’ In dit artikel […]

Globi-Trotter stimuleert leerlingen interculturele ervaringen te delen

Het is donderdagmiddag, we zijn op het Montfort College. Zo’n twintig leerlingen zitten in groepjes bij elkaar om Globi-Trotter te spelen: een bordspel waarmee ze de wereld over reizen en aan het denken worden gezet over wat zij zouden doen wanneer ze in een onverwachte situatie belanden. Aan de hand van de interculturele dilemma’s die […]

Lesgeven over het Palestijns-Israëlisch conflict

Ontzet zijn we door de beelden vanuit het Midden-Oosten. Ontzet zijn ook onze leerlingen, én verward. Want wat is er nu aan de hand en hoe is dit zo gekomen? Er zijn vast ook een hoop leerlingen met een vraag of mening over wie goed is en wie fout. Er is veel om met elkaar […]

Europa ontdekken met DiscoverEU

‘Europa ligt aan je voeten. Zet jij de eerste stap?’: dat is de slogan van het programma DiscoverEU. In opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut werken wij aan de uitvoering van dit programma. DiscoverEU is een initiatief van Erasmus+ dat jongeren de kans biedt om de diversiteit van Europa te ontdekken, meer te weten te komen […]

Internationalisering en wereldburgerschap zonder (dekkende) ouderbijdrage: hoe doe je dat?

Sinds 1 augustus 2021 is de Wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die de door de school bepaalde ouderbijdrage niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om deze te betalen. De wet heeft als doel dat kinderen nergens meer van kunnen worden uitgesloten wanneer hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Maar hoe […]

IFO-subsidie gaat 1 november open

Op zoek naar een manier om wereldburgerschap en internationalisering bij jullie op school te financieren? Met de IFO-subsidie kun je (een deel van) jullie kosten dekken. Deze subsidie is vanaf 1 november weer aan te vragen voor kalenderjaar 2024. Over de IFO-subsidie Het doel van de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs is om scholen te motiveren […]

1 2 3 5