Alle artikelen over Wereldburgerschap

4 x over het belang van multiperspectiviteit voor burgerschap

We staan in onze maatschappij voor uitdagingen: in dit land van duizend meningen zijn we het daarover eens. Bij Globi geloven we dat we die uitdagingen, die veel verder reiken dan onze landsgrenzen, effectief kunnen aangaan als we ons in kunnen leven in elkaar. Als we iets vanuit het perspectief van een ander, hoe verschillend […]

De ander leren kennen zonder jezelf te verliezen

Misschien ken je het gevoel wel: dat je je zo probeert aan te passen aan een ander of een andere cultuur, dat je het gevoel krijgt jezelf kwijt te raken. Een balans vinden tussen het leren kennen van andere culturen en het bewaken van je eigen waarden en grenzen is een belangrijk aandachtspunt in elke […]

Wat een tuinboonzaad leerlingen vertelt over hun wereld

Over de leerlijn ‘Heb jij de Smaak te Pakken?” van Esther Boukema waarin voedsel de leidraad is om te leren over wereldburgerschap Voeding als rode draad om te leren over wereldburgerschap: dat is de essentie van de doorlopende leerlijn ‘Heb jij de Smaak te Pakken?’ ontwikkeld door Esther Boukema. Leerlingen uit het primair onderwijs gaan […]

Schurende gesprekken voeren met leerlingen: waar let je op?

Margriet Dijkstra is naast adviseur en trainer voor Globi ook docent Engels op een middelbare school. En ‘lerende’, aldus Margriet zelf, ‘want thema’s als vooroordelen, stereotypen en discriminatie zijn thema’s waarvan je kennis kunt hebben, maar waarop je pas in de praktijk en na een langere tijd leren grip op kunt krijgen.’ In dit artikel […]

Globi-Trotter stimuleert leerlingen interculturele ervaringen te delen

Het is donderdagmiddag, we zijn op het Montfort College. Zo’n twintig leerlingen zitten in groepjes bij elkaar om Globi-Trotter te spelen: een bordspel waarmee ze de wereld over reizen en aan het denken worden gezet over wat zij zouden doen wanneer ze in een onverwachte situatie belanden. Aan de hand van de interculturele dilemma’s die […]

Lesgeven over het Palestijns-Israëlisch conflict

Ontzet zijn we door de beelden vanuit het Midden-Oosten. Ontzet zijn ook onze leerlingen, én verward. Want wat is er nu aan de hand en hoe is dit zo gekomen? Er zijn vast ook een hoop leerlingen met een vraag of mening over wie goed is en wie fout. Er is veel om met elkaar […]

Europa ontdekken met DiscoverEU

‘Europa ligt aan je voeten. Zet jij de eerste stap?’: dat is de slogan van het programma DiscoverEU. In opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut werken wij aan de uitvoering van dit programma. DiscoverEU is een initiatief van Erasmus+ dat jongeren de kans biedt om de diversiteit van Europa te ontdekken, meer te weten te komen […]

Internationalisering en wereldburgerschap zonder (dekkende) ouderbijdrage: hoe doe je dat?

Sinds 1 augustus 2021 is de Wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die de door de school bepaalde ouderbijdrage niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om deze te betalen. De wet heeft als doel dat kinderen nergens meer van kunnen worden uitgesloten wanneer hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Maar hoe […]

IFO-subsidie gaat 1 november open

Op zoek naar een manier om wereldburgerschap en internationalisering bij jullie op school te financieren? Met de IFO-subsidie kun je (een deel van) jullie kosten dekken. Deze subsidie is vanaf 1 november weer aan te vragen voor kalenderjaar 2024. Over de IFO-subsidie Het doel van de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs is om scholen te motiveren […]

De formule van Globi’s Wereldfestival

Wil je in een dag of een paar dagen met leerlingen (VO) of studenten (MBO) het onderwerp cultuur exploreren, dan is ons Wereldfestival een uitkomst. Maar wat houdt Globi’s wereldfestival in? In dit artikel leggen we uit wat bij onze wereldfestivals centraal staat, uit wat voor verschillende lessen we het programma opbouwen, hoe we differentiëren […]

Globi heeft het NRTO-keurmerk ontvangen

Eind augustus ontvingen we als Globi het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat we voldoen aan […]

Praktijkvoorbeeld: Brede aanpak Internationalisering op het Gomarus College

Op steeds meer scholen wordt internationalisering meer en meer onderdeel gemaakt van het curriculum. Met het uitwerken van een heldere visie, stroomlijnen van activiteiten en koppelen van leerdoelen tillen scholen internationaliseringsprogramma’s naar een hoger niveau. Als Globi ondersteunen we scholen door dit proces te begeleiden en ondertussen kritische vragen te stellen en advies te geven. […]