Vaardigheden waarmee je de wereld over kan

Interculturele trainingen en gastlessen

Met onze trainingen en gastlessen helpen we scholen om de interculturele competenties van zowel hun leerlingen als personeelsleden te vergroten.

Willen jullie dat leerlingen en personeelsleden binnen jullie school mensen met andere culturele achtergronden en perspectieven met nieuwsgierigheid kunnen benaderen? 

Wij ondersteunen scholen in het opleiden van leerlingen en personeelsleden tot wereldburgers die zich comfortabel voelen binnen interculturele en internationale omgevingen. Hiervoor bieden we gastlessen aan voor leerlingen en trainingen voor docenten, schoolleiding, onderwijsondersteunend personeel en het stichtingsbestuur. 

Interculturele trainingen

We helpen onderwijspersoneel bij het vergroten van hun interculturele vaardigheden, maar ook bij hoe ze dit over kunnen brengen op hun leerlingen of omzetten in een passend internationaliseringsbeleid.

Training: Interculturele vaardigheden versterken met Globi-Trotter

Workshop: Visie op interna-
tionalisering

Training: Cultureel en intercultureel bewustzijn

Ook mogelijk als online training 

Gastlessen

We helpen leerlingen om hun eigen cultuur en andere culturen beter te begrijpen met verschillende gastlessen.

Gastles: Kijk op cultuur

Ook mogelijk als online gastles

Gastles: Wat voor wereldreiziger ben jij?

Heb je vragen over onze trainingen en gastlessen?

We vertellen je graag meer!

Neem contact met ons op!