Wereldburgerschap

Vanuit nieuwsgierigheid naar openheid, flexibiliteit en zelfvertrouwen

Programma’s en activiteiten om binnen én buiten de onderwijscontext aan de slag te gaan met internationalisering en wereldburgerschap.

Wereldburgerschap voor leerlingen en studenten

Je wilt dat je leerlingen of studenten zich zelfverzekerd voelen in een internationale, interculturele context. Dat ze goed met interculturele situaties en dilemma’s om kunnen gaan, of deze zich nu afspelen in het buitenland of om de hoek. In Globi’s activiteiten staat de leerervaring centraal. Onze gastlessen endigitale uitwisselingen stellen je in staat in de eigen onderwijsomgeving te werken aan interculturele vaardigheden. En verder van huis bieden we uitwisselingen en stages naar China en India aan. Globi ondersteunt onderwijsinstellingen, van het primair onderwijs tot aan het hoger onderwijs, bij het organiseren van activiteiten in het kader van mobiliteit én internationalisation@home.

Bij Globi geloven we dat onwaarschijnlijke, niet vanzelfsprekende verbindingen leiden tot nieuwe inzichten. Maar nieuwe inzichten doen we ook op door op de hoogte te blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen. Je kunt er daarom altijd vanuit gaan dat onze diensten gedragen worden door een stevige theoretische basis.

Meer weten?

Starten met wereldburgerschap voor leerlingen en studenten?

Neem contact op!