Respect voor de ander, met respect voor jezelf

Waar je ook bent, de wereld is er al. Dit vraagt om aandacht voor de ontwikkeling van wereldburgerschapsvaardigheden. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Globi biedt programma’s en activiteiten om binnen én buiten de onderwijscontext aan de slag te gaan met thema’s als culturele diversiteit, stereotypen en vooroordelen, cultuur en globalisering.

Vanuit nieuwsgierigheid naar openheid, zelfvertrouwen en verbinding

Je wilt dat je leerlingen of studenten zich zelfverzekerd voelen in een internationale, interculturele context. Dat ze niet schrikken van mensen die anders denken, en handvatten opdoen om ook in onbekende situaties het contact onbevooroordeeld aan te gaan. In Globi’s activiteiten staat de leerervaring centraal: het creëren van momenten van verwondering. Onze wereldfestivals, het Globi-Trotterspel en de digitale uitwisselingen die we onder de vlag van Stichting ICO facilliteren stellen je in staat in de eigen onderwijsomgeving te werken aan interculturele vaardigheden. En natuurlijk ontwikkelen we ook graag een project of lesdag op maat voor je.

Alle wereldburgerschapsopties

Wereldfestival

Een dagprogramma rondom de thema’s culturele diversiteit, wereldburgerschap, stereotypen en vooroordelen

Meer over deze training
Globi-Trotterspel

Een lesmethode om op actieve wijze te werken aan de ontwikkeling van interculturele vaardigheden

Bestellen & meer informatie
Digitale uitwisselingen

Onder de vlag van Stichting Intercultureel Contact in Onderwijs (Stichting ICO) brengen we met digitale uitwisselingen Nederlandse jongeren in contact met Indiase en Chinese leeftijdsgenoten.

Meer informatie

Wereldburgerschap bij Globi

Mondialisering zorgt ervoor dat we steeds meer in verbinding komen te staan met mensen uit andere culturen. We zijn niet langer alleen burger in onze maatschappij, maar ook wereldburger.

Nieuwsgierigheid stimuleren

Waar je ook bent, de wereld is er al. Nieuwsgierigheid is de basis van alle interculturele ontwikkeling: je houding is bepalend voor verder contact. Globi’s projecten en activiteiten stimuleren nieuwsgierigheid, van kleine persoonlijke vragen tot grote maatschappelijke vraagstukken.

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Nieuwe situaties zijn spannend. De school biedt een veilige plek om op laagdrempelige wijze contact te maken met grote thema’s en na te denken over vooroordelen, stereotypen en interculturele communicatie.

Verbinding creëren

In contact met de ander, zonder jezelf te verliezen: wij geloven dat jongeren het stevigst in hun schoenen staan als wij ze leren dat volledige aanpassing niet altijd de enige juiste strategie is. Respect voor anderen, zonder het respect voor jezelf te verliezen.

Digitaal ontmoeten

In het leren kennen van anderen en andere culturen is elkaar ontmoeten essentieel. Globi faciliteert digitale ontmoetingen via de non-profit initiatieven Eumind en SinoTalent.

Onze kennisartikelen over wereldburgerschap

7 x wereldburgerschap zichtbaar maken in de school

Wordt dat wat jullie doen aan wereldburgerschap gezien door het team, leerlingen ouders? Om draagvlak voor wereldburgerschap te krijgen en te houden, is het ook belangrijk om te werken aan de zichtbaarheid van wereldburgerschap en de interculturele vaardigheden die daarbij horen. In dit blog geven Globi’s adviseurs Eliza en Minke zeven concrete en eenvoudige tips […]

Burgerschap versus wereldburgerschap

Bij Globi geloven we dat onze wereld draait om verbinding. Verbinding tussen maatschappijen en culturen, verbinding tussen mensen. Aandacht voor burgerschap en wereldburgerschap in het onderwijs draagt bij aan deze verbinding. Maar wat is nu het verschil tussen burgerschap en wereldburgerschap? Adviseur Minke begeleidt scholen op het gebied van (wereld)burgerschap en vertelt over welke vragen […]

3 voorbeelden om cultuur en wereldburgerschap te integreren in je projectweek

Voor veel scholen zijn de Sustainable Development Goals een bron van inspiratie voor een projectweek. En terecht! Maar is het je al opgevallen dat cultuur geen prominente plek heeft binnen de SDG’s? Een wereldburger zonder interculturele kennis en vaardigheden lijkt toch iets te missen. Dus, hoe kun je cultuur een plek geven binnen jouw projectweek? […]

7 redenen waarom Globi-Trotter niet kan ontbreken in je aanpak op wereldburgerschap

Ken jij Globi-Trotter al? Het educatieve bordspel waarmee leerlingen werken aan hun interculturele vaardigheden? In dit blog noemen we zeven redenen waarom dit spel, en…

Vragen of maatwerk wensen?

Staat jouw vraag er niet tussen? Wij bieden altijd maatwerk aan. Neem contact met ons op. Plan een afspraak in met Noa voor een vrijblijvende intake. We kijken samen naar de mogelijkheden voor jullie situatie.