Wereldburgerschap

Vanuit nieuwsgierigheid naar openheid, flexibiliteit en zelfvertrouwen

Programma’s en activiteiten om binnen én buiten de onderwijscontext aan de slag te gaan met internationalisering en wereldburgerschap.

Wereldburgerschap voor leerlingen en studenten

Je wilt dat je leerlingen of studenten zich zelfverzekerd voelen in een internationale, interculturele context. Dat ze goed met interculturele situaties en dilemma’s om kunnen gaan, of deze zich nu afspelen in het buitenland of om de hoek. In Globi’s activiteiten staat de leerervaring centraal. Onze gastlessen endigitale uitwisselingen stellen je in staat in de eigen onderwijsomgeving te werken aan interculturele vaardigheden. En verder van huis bieden we uitwisselingen en stages naar China en India aan. Globi ondersteunt onderwijsinstellingen, van het primair onderwijs tot aan het hoger onderwijs, bij het organiseren van activiteiten in het kader van mobiliteit én internationalisation@home.

Wereldburgerschap

Mondialisering zorgt ervoor dat we steeds meer in verbinding komen te staan met mensen uit andere culturen. We zijn niet langer alleen burger in onze maatschappij, maar ook wereldburger. 

Wereldburgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken.

Wereldburgerschap bij Globi

Binnen wereldburgerschap wordt vaak gewerkt met acht categorieën:

1. Globalisering
2. Identiteit
3. Diversiteit
4. Mondiale betrokkenheid
5. Verdeling
6. Mensenrechten
7. Vrede & conflict
8. Duurzaamheid

Bij Globi geloven we dat in de eerste vier elementen, globalisering, identiteit,  diversiteit en mondiale betrokkenheid, de basis ligt voor ontwikkeling binnen de categorieën 5 t/m 8. In onze aanpak en producten richten wij ons daarom voornamelijk op de eerste vier categorieën.

Onwaarschijnlijke, niet vanzelfsprekende verbindingen leiden tot nieuwe inzichten. Maar nieuwe inzichten doen we ook op door op de hoogte te blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen. Je kunt er daarom altijd vanuit gaan dat onze diensten gedragen worden door een stevige theoretische basis.

Blog: Wereldburgerschap: wat betekent dat nu eigenlijk?