Subsidie Schurende Gesprekken

Voor scholing op het gebied van moeilijke, schurende gesprekken met en tussen leerlingen en studenten (po, vo en mbo)


Over de subsidie

De subsidie is bedoeld om het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen bij het voeren van moeilijke, schurende gesprekken in de klassen. Schurende gesprekken gaan over maatschappelijk gevoelige thema’s als homofobie, antisemitisme, racisme, overschrijdend gedrag en bijvoorbeeld cyberpesten. Bij Globi is de subsidie in te zetten voor de training ‘Cultuur in dialoog’.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor aankomende en zittende leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs.

Subsidie aanvragen:

  • Bekijk het scholingsaanbod en geef via het formulier van je scholing naar keuze aan dat je er interesse hebt (bijvoorbeeld onze training Cultuur in dialoog). Na je keuze stemt de aanbieder de inhoud en voorwaarden van de scholing met jullie af en maakt een offerte op.
  • Mail de offerte naar Expertisepunt Burgerschap (mbo@expertisepuntburgerschap.nl)
  • Na akkoord op de offerte mail je als onderwijsinstelling een eigen offerte met bijlagen naar Expertisepunt Burgerschap zodat de subsidie gereserveerd kan worden.
  • Je ontvangt een verplichtingennummer.
  • Betaal, nadat de training heeft plaatsgevonden, de factuur rechtstreeks aan de aanbieder.
  • Vraag nu de subsidie aan. Mail daarvoor als school een eigen factuur met bijlagen naar Expertisepunt Burgerschap. Na akkoord ontvang je de subsidie.

Meer praktische informatie

  • Het project Schurende Gesprekken (inclusief de mogelijkheid voor subsidie) van Expertisepunt Burgerschap loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. 
  • Het beschikbare budget voor de scholing is, volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel, verdeeld over de onderwijssectoren po, vo en mbo en over de kalenderjaren 2023, 2024 en 2025.
  • Globi is scholingspartner van Expertisepunt Burgerschap. Bij Globi kan de subsidie voor Schurende Gesprekken ingezet worden voor de training Cultuur in Dialoog.

Expertisepunt Burgerschap

De subsidieregeling wordt, in opdracht van het Ministerie OCW,  uitgevoerd door het Expertisepunt Burgerschap. Het doel van het Expertisepunt Burgerschap is om ondersteuning te bieden bij het duurzaam versterken van het burgerschapsonderwijs in het po, vo, (v)so en mbo.

Training: Cultuur in dialoog

De subsidie Schurende Gesprekken van Expertisepunt Burgerschap is bij Globi in te zetten voor het leren voeren van schurende gesprekken met leerlingen en studenten over kwesties die een culturele basis of component hebben. Denk bijvoorbeeld aan schurende gesprekken over thema’s als vooroordelen, stereotypen en discriminatie.

Training Cultuur in Dialoog – Schurende gesprekken

In deze training leer je hoe je om kunt gaan met spanningen die worden veroorzaakt door (schijnbaar) interculturele verschillen. Je leert te reageren op mondige leerlingen en studenten met vlijmscherpe meningen, een open gesprek te voeren zonder aan overwicht in te boeten en het leerklimaat in de klas te behouden te midden van de interculturele dynamiek.

Naar de training

Vragen over de subsidie ? Of over de training ‘Cultuur in dialoog’?