Erasmusplus subsidie

Subsidies voor Europese samenwerking en uitwisseling


Over Erasmusplus

De Europese Unie stimuleert met het subsidieprogramma Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport. Erasmus+ biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland.

Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren of te werken, of deel te nemen aan projecten, verbeteren professionals, studenten, jongeren en jongerenwerkers hun interculturele vaardigheden. Deelnemers aan het programma Erasmus+ ontwikkelen competenties die belangrijk zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij.


Mobiliteit en partnerschappen

De mogelijkheden van Erasmus+ voor het primair en voortgezet onderwijs zijn verdeeld over twee actielijnen: mobiliteit en partnerschappen. De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals en leerlingen de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen. Met projecten op het gebied van partnerschappen kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen.

Op de website van Erasmusplus verder lezen?


Voor wie?

  • Scholen in het primair onderwijs
  • Scholen in het voortgezet onderwijs

Erasmusplus heeft naast de actielijnen mobiliteit en partnerschappen voor het po en vo ook programma’s voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Subsidie aanvragen?

Erasmusplussubsidie aanvragen doe je als po-school of vo-school volgens dit stappenplan:

Meer informatie

Inspiratie

Op zoek naar inspiratie? Benieuwd naar wat andere scholen mede dankzij de subsidie hebben kunnen bereiken? Lees de resultaten van projecten op de website van Erasmusplus.


Globi’s Adviestraject

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van Erasmusplussubsidie, is dat je kunt laten zien dat jullie een gefundeerd meerjarenplan hebben voor internationalisering. Om scholen hierbij te ondersteunen hebben wij het Adviestraject Doorlopende leerlijn Internationalisering en Wereldburgerschap ontwikkeld. Meer weten?


Vragen over Erasmusplus? Of kunnen we je helpen bij de aanvraag?