Europa ontdekken met DiscoverEU

‘Europa ligt aan je voeten. Zet jij de eerste stap?’: dat is de slogan van het programma DiscoverEU. In opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut werken wij aan de uitvoering van dit programma. DiscoverEU is een initiatief van Erasmus+ dat jongeren de kans biedt om de diversiteit van Europa te ontdekken, meer te weten te komen over het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Europa en contacten te leggen met mensen uit het hele continent. Middel: de trein!

Voor wie?

Heb jij leerlingen met internationale ambities? Of ken jij jongeren die, om allerlei redenen, nog weinig door Europa hebben kunnen reizen en dat wel heel graag zouden willen doen voor hun persoonlijke ontwikkeling? Met het programma DiscoverEU kunnen deze leerlingen of studenten (de eis is dat de jongere 18 jaar is) kans maken op een gratis reispas waarmee ze (voornamelijk) per trein Europa kunnen ontdekken. Ook krijgen ze kortingen op culturele bezoeken, leeractiviteiten, sport, accommodatie, vervoer en maaltijden. 

Doel van het programma

Het doel van het programma is Europese jongeren de mogelijkheid te geven hun grenzen te verleggen door per trein naar nieuwe plekken te reizen en kennis te maken met Europa en hun eigen Europese identiteit. Jongeren leren van andere culturen en bouwen vriendschappen op buiten hun comfortzone. Het programma bestaat sinds 2018 en sindsdien hebben meer dan 1 miljoen jongeren met DiscoverEU gereisd. In de factsheet van 2023 lees je over de mooiste ervaringen van een viertal studenten dat het afgelopen jaar heeft meegedaan. 

Factsheet DiscoverEU 

DiscoverEU – Inclusie-actie

Het is lang niet voor iedere jongere vanzelfsprekend om te kunnen reizen. Bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking of vanwege financiële redenen. Voor die jongeren heeft DiscoverEU een speciale Inclusie-actie. Het doel van deze actie is het betrekken van jongeren, die zich niet niet direct zelf zouden opgeven voor DiscoverEU. Wanneer nodig kunnen jongeren ook met begeleiding Europa ontdekken. 

Over de Inclusie-actie 

Over Erasmus+ en het Nederlands Jeugdinstituut

DiscoverEU is een programma van Erasmus+. De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. De programma’s van Erasmus+ worden uitgevoerd door Nuffic en het Nederlands Jeugdinstituut. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Hun missie en ambitie luidt: een kansrijke jeugd voor ieder kind. In opdracht van het NJI nemen we als Globi een deel van de organisatie van DiscoverEU op ons. Wij buigen ons met name over de organisatie van: 

  • De Meet ups in Nederland: Meet ups zijn bijeenkomsten waarbij internationale (dus niet-Nederlandse) jongeren elkaar tijdens hun reis ontmoeten in Nederland en onder onze begeleiding deelnemen aan verschillende culturele activiteiten.
  • De online en fysieke kick-offs: informatiebijeenkomsten waar jongeren meer kunnen leren over het voorbereiden van hun reis.
  • De jaarlijkse terugkomdag: een moment waarop de Nederlandse jongeren die op reis zijn geweest samenkomen en reflecteren op wat ze hebben geleerd. Meet ups zijn bijeenkomsten waarbij internationale (dus niet-Nederlandse) jongeren elkaar tijdens hun reis ontmoeten in Nederland en onder onze begeleiding deelnemen aan verschillende culturele activiteiten.

Naast het Discovery EU programma geeft het NJI ook vorm aan het programma GO Europe. Op de website van GO Europe vinden jongeren alle informatie over studeren en stage lopen in Europa.

Waarom wij dit doen

Als Globi voeren we dit programma uit omdat het past bij waar we voor staan: verbindingen leggen tussen mensen uit verschillende culturen om onderling begrip te vergroten. Wil je meer weten over Globi en onze visie en missie? Lees hier verder.