Alle artikelen over Internationalisering

“De waarde van taal in het hoger onderwijs is groter dan communicatie alleen”

Interview met hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis (Radboud Universiteit) Lotte Jensen over de huidige status van verengelsing en internationalisering in het hoger onderwijs. Internationaliseringspijn: daar ging in 2019 Globi’s inspiratiedag over. Een belangrijk thema die dag was verengelsing. Als Globi zijn we voorstander van internationalisering, maar wel van gedegen internationalisering. En verengelsing kon de kwaliteit […]

Europa ontdekken met DiscoverEU

‘Europa ligt aan je voeten. Zet jij de eerste stap?’: dat is de slogan van het programma DiscoverEU. In opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut werken wij aan de uitvoering van dit programma. DiscoverEU is een initiatief van Erasmus+ dat jongeren de kans biedt om de diversiteit van Europa te ontdekken, meer te weten te komen […]

Internationalisering en wereldburgerschap zonder (dekkende) ouderbijdrage: hoe doe je dat?

Sinds 1 augustus 2021 is de Wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die de door de school bepaalde ouderbijdrage niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om deze te betalen. De wet heeft als doel dat kinderen nergens meer van kunnen worden uitgesloten wanneer hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Maar hoe […]

IFO-subsidie gaat 1 november open

Op zoek naar een manier om wereldburgerschap en internationalisering bij jullie op school te financieren? Met de IFO-subsidie kun je (een deel van) jullie kosten dekken. Deze subsidie is vanaf 1 november weer aan te vragen voor kalenderjaar 2024. Over de IFO-subsidie Het doel van de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs is om scholen te motiveren […]

Globi heeft het NRTO-keurmerk ontvangen

Eind augustus ontvingen we als Globi het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat we voldoen aan […]

Praktijkvoorbeeld: Brede aanpak Internationalisering op het Gomarus College

Op steeds meer scholen wordt internationalisering meer en meer onderdeel gemaakt van het curriculum. Met het uitwerken van een heldere visie, stroomlijnen van activiteiten en koppelen van leerdoelen tillen scholen internationaliseringsprogramma’s naar een hoger niveau. Als Globi ondersteunen we scholen door dit proces te begeleiden en ondertussen kritische vragen te stellen en advies te geven. […]

Een adviestraject Internationalisering en Wereldburgerschap: wat staat je te wachten?

Wil je met collega’s aan de slag om internationalisering en (wereld)burgerschap op jullie school vorm te geven? En ben je benieuwd hoe een adviestraject van Globi jullie zou kunnen ondersteunen? In dit artikel interviewt Globi-adviseur Minke Co Ebbing, projectleider burgerschap en docent en sectieleider geschiedenis, mens en maatschappij aan SG Newton in Hoorn. Met zijn […]

Stilstaan bij de vraag ‘Wat willen we nu eigenlijk?’

Waarom koos het Sint-Maartenscollege voor het Adviestraject Doorlopende Leerlijn Internationalisering en Wereldburgerschap? En wat heeft het hen opgeleverd? We vragen het Heike Hemelsoet, tweetalig onderwijs (tto)-coördinator en docente Engels op het Sint-Maartenscollege in Voorburg. “Al onze docenten weten nu precies waar we met wat aan werken. Én waarom.” Waarom zijn jullie het adviestraject gaan doen? […]

Pantarijn: “Verbinding zoeken, juist als het ingewikkeld wordt”

Het regende geannuleerde uitwisselingen in coronatijd. Toch was het niet alleen covid-19 die ervoor zorgde dat de uitwisseling van Pantarijn uit Wageningen en hun Hongaarse uitwisselingspartner uit Gödöllő op losse schroeven kwam te staan. Toen in 2020 in Hongarije een wet werd voorgesteld waarin het voor leerlingen op school onmogelijk werd gemaakt te praten over […]

Doe mij nog maar zo’n IFO-subsidie

Waarom één keer € 10.000,- aanvragen als het ook twee of drie keer kan? In dit blog spreken we Kevin Slothouwer (coördinator TTO) van het Lorentz Lyceum en Hélène Jaspers (teamleider (tweetalig) vwo) van het Elde College. Deze scholen hebben beiden voor het tweede jaar op een rij de IFO-subsidie aangevraagd om te werken aan […]

Vakspecifieke toepassingen van het Globi-Trotterspel voor interculturele vaardigheden

Vaak spelen klassen Globi-Trotter ter voorbereiding op een uitwisseling of in een internationaliseringsweek. Maar wist je dat Globi-Trotter ook heel geschikt is om in vakspecifieke…

Hoe je meer uit Globi-Trotter haalt met een train-de-trainer

Globi-Trotter is een bordspel dat je eenvoudig in kunt zetten in de klas om interculturele vaardigheden te stimuleren. Maar wil je de potentie van het…