Vakspecifieke toepassingen van het Globi-Trotterspel voor interculturele vaardigheden

Vaak spelen klassen Globi-Trotter ter voorbereiding op een uitwisseling of in een internationaliseringsweek. Maar wist je dat Globi-Trotter ook heel geschikt is om in vakspecifieke lessen toe te passen? Hieronder vind je een lijst met ideeën om Globi-Trotter te gebruiken in een reguliere les levensbeschouwing, maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis of Engels. 

Levensbeschouwing 

Binnen lessen levensbeschouwing kun je Globi-Trotter gebruiken om het moraal achter menselijk handelen te onderzoeken. Globi-Trotter bevat interculturele dilemma’s. Pak deze dilemma’s erbij en vraag leerlingen eens in de schoenen van een bepaalde filosoof te stappen. Wat zou bijvoorbeeld Simone de Beauvoir denken als haar dit dilemma zou overkomen: 

Je voelt je niet lekker tijdens je uitwisseling in India en besluit naar de dokter te gaan. Bij binnenkomst weigert hij jou een hand te geven. Vermoedelijk omdat je een vrouw bent. Sta je daar met je uitgestoken hand. Wat doe je? 

Of wat zou Plato zeggen als hij in deze situatie zat? 

Als jij een keer tijdens het avondeten bij je Mexicaanse gastgezin laat vallen dat je neef homoseksueel is valt er een pijnlijke stilte. Er wordt naar je gekeken alsof je niet goed wijs bent. Jij…

Je hoeft je natuurlijk niet te beperken tot filosofen, je kunt ook andere karakters gebruiken. Denk aan politieke leiders en wereldverbeteraars, maar ook aan bekende youtubers, artiesten of eigen oma’s en opa’s. Zo kunnen leerlingen op een veilige manier andere denkwijzen onderzoeken binnen het thema interculturele communicatie, en zo oefenen met ‘multiperspectiviteit’.

Maatschappijleer 

Globi-Trotter bevat interculturele dilemma’s die gaan over veel verschillende landen. Wat het niet bevat zijn Nederlandse dilemma’s. Je kunt, met de dilemma’s uit Globi-Trotter als voorbeeld, een les besteden aan het verzinnen van interculturele dilemma’s die reizigers in Nederland kunnen tegenkomen. Dit zet leerlingen aan het denken over de Nederlandse cultuur en maatschappij. Thema’s die bijvoorbeeld in die kaartjes naar voren kunnen komen zijn democratie, inburgering, religie, euthanasie. 

Aardrijkskunde

Globi-Trotter bevat zestig kenniskaarten. Op die kenniskaarten staan vragen als ‘Welke drie landen in Zuid-Amerika liggen op de evenaar?’, ‘Hoeveel procent van de bevolking van Australië bestaat tegenwoordig uit Aboriginals?’ en ‘Wat is de letterlijke betekenis van Costa Rica?‘. Wil je heel snel een quiz in elkaar draaien, bijvoorbeeld voor een leuke les rond Kerst of de zomervakantie? Het enige dat je hoeft te doen is de kenniskaarten uit de doos halen en de leukste, meest interessante vragen voor jouw klas in een quiz zetten (hoera Kahoot!). Appeltje, eitje. Daarnaast hebben we ook een speluitbreiding met Geography kaarten ontwikkeld, samen met Bricks. Laat het ons weten als je graag een setje hiervan ontvangt! 

Engels 

De toepassing van Globi-Trotter voor je Engelse les is dead simple, we hebben namelijk ook Engelstalige kennis- en dilemmakaarten. Je kunt Globi-Trotter daarmee volledig in het Engels spelen. Niet voldoende tijd voor het spel? Pak één van de onderdelen uit de doos en neem dat als basis voor je activiteit. Bespreek bijvoorbeeld in groepjes een aantal interculturele dilemma’s uit het spel. Of laat leerlingen de verhaaltjes in de (met opzet niet stereotype) paspoorten voorlezen om hun uitspraak te oefenen en tegelijkertijd te werken aan bewustwording rondom stereotypen. 

Geschiedenis

Geef je geschiedenis en ben je geïnteresseerd in cultuur? Dan zou je Globi-Trotter op de volgende manier kunnen inzetten: pik een aantal dilemmakaarten uit de doos die iets duidelijk willen maken over een cultuur. Een paar voorbeelden:  

Je reisgids vertelt je dat het in Iran beleefd is om iets wat je aangeboden wordt, eerst een paar keer te weigeren voor je het aanneemt. Na een taxirit weigert je chauffeur het geld dat je aanbiedt. Wat doe je? 

Je gulle Chinese kennis staat voor de zoveelste keer op het punt de maaltijd te betalen. Wat vind je hiervan?

Bespreek de dilemmakaarten met leerlingen, maar ga vervolgens ook in op het waarom erachter. Hoe komt het dat een cultuur zo is geworden? Wat is de geschiedenis achter de vraag waarom een cultuur is zoals hij? Hier zijn verschillende theorieën over. Zo vind je in het boek Culture Map van Erin Meyer, in het hoofdstuk over direct en indirect communiceren, bijvoorbeeld de theorie terug dat in Azië mensen vaak indirect communiceren omdat de beschaving al zo oud is dat mensen elkaar op die manier goed kunnen begrijpen. En dat mensen in de Verenigde Staten overduidelijk en direct met elkaar communiceren omdat ze dat, als jonge natie, ook echt nodig hebben om elkaar te begrijpen. 

Mentorles

Tot slot de mentorles: de interculturele dilemma’s kun je inzetten om het bewustzijn van leerlingen over hun voorkeuren op het gebied van communicatie te vergroten. En hen te laten inzien hoe zij omgaan met uitdagende situaties. De stapel dilemmakaarten is een rijke bron voor het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten over Globi-Trotter of het direct aanschaffen voor bij jullie op school? Klik hier.

Meedoen aan een train-de-trainer Globi-Trotter om meer te weten te komen over hoe je Globi-Trotter breed kunt inzetten voor wereldburgerschap en internationalisering? Klik hier.