Doe mij nog maar zo’n IFO-subsidie

Waarom één keer € 10.000,- aanvragen als het ook twee of drie keer kan? In dit blog spreken we Kevin Slothouwer (coördinator TTO) van het Lorentz Lyceum en Hélène Jaspers (teamleider (tweetalig) vwo) van het Elde College. Deze scholen hebben beiden voor het tweede jaar op een rij de IFO-subsidie aangevraagd om te werken aan hun doorlopende leerlijn internationalisering. Maar wat is het doel van zo’n subsidie? En wat is het nut van een ‘tweede ronde’?

Terug in de tijd: waar ging jullie eerste aanvraag voor de IFO-subsidie over?

Kevin: “We deden onze eerste IFO-aanvraag voor extra ondersteuning bij de verdieping en inbedding van ons internationaliseringsprogramma. Het is prettig als een externe partij een stukje zorg overneemt en mijn collega’s vonden het ook weleens fijn om iemand anders dan een van ons, het interne team, voor de groep te zien staan om het hier over te hebben. Iemand met een neutrale positie. Globi heeft ons geholpen om alle losse elementen bij elkaar te brengen, overzicht te creëren en een rode draad neer te zetten. Dit hebben we gedaan in de vorm van een rubric waarin de vaardigheden waaraan leerlingen werken en het eindpunt voor leerlingen zijn opgenomen.”

Voor Hélène Jaspers was de beweegreden om een IFO-subsidie aan te vragen vergelijkbaar: “Op het Elde college hebben we fantastische en verrijkende activiteiten op het gebied van internationalisering. Daarmee zat het wel goed, maar er zat te weinig lijn in wat we deden. Het was voor de leerlingen niet altijd duidelijk wat internationalisering is. En dat dit bij tweetalig onderwijs hoort. En ook naar buiten toe, buiten de school was dit te weinig zichtbaar. Binnen het adviestraject van Globi, dat we door middel van de IFO-subsidie konden bekostigen, hebben we een overzicht gecreëerd wat aangeeft aan welke vaardigheden leerlingen werken met onze verschillende activiteiten. En waar ze naartoe werken. Daarnaast hadden we de ruimte goed te kijken naar wat we doen en waar nog gaten zaten. Hoe we wereldburgerschap een sterke rol konden geven en hoe we de SDG’s duidelijk konden opnemen in het geheel.”

Dat zijn mooie resultaten! Waarop is jullie tweede aanvraag, de aanvraag die je nu dus doet, gericht? Oftewel: wat is de volgende stap?

Hélène: “We willen dat wat we in het eerste traject hebben geleerd ook uitrollen naar Havo/VWO (niet tweetalig) en misschien ons hele onderwijs. Belangrijk vinden we wel dat TTO onderscheidend blijft binnen ons onderwijs. Dus het is niet zo dat we een blauwdruk hebben die we één op één kunnen of willen overnemen. Maar het proces om een nieuwe versie tot stand te brengen is nu duidelijk. En door opnieuw IFO-subsidie aan te vragen, hopen we mensen te kunnen inhuren of vrijmaken om hieraan te werken. Zo kunnen we gelijk en begeleid grote stappen maken. Ik proef bij ons team in ieder geval veel enthousiasme!”

Ook op het Lorentz willen ze dat wat ze geleerd en gecreëerd hebben breder uitzetten binnen de school door middel van een tweede IFO-subsidie. Kevin: “Simultaan aan het proces van onze eerste IFO heeft de schoolleiding een meerjarenplan gemaakt waar onze zienswijze op het gebied van internationalisering onderdeel van is geworden. Wat je zag was dus dat ons proces en de rubric die we hadden gemaakt gelijk hun weg vonden naar het meerjarenplan. En ook naar de werkvloer, naar de docenten. Maar we staan nog halverwege het proces dat we zijn ingeslagen. Ook bij de ontwikkeling in de onderbouw zouden we op dezelfde manier begeleiding willen om zorg en druk weg te kunnen nemen. Weet je, we hebben veel content, maar met zo’n overzichtelijke rubric kunnen we echt laten zien waar we met die content aan werken. Het maakt de vaardigheden inzichtelijk. Eigenlijk kun je zeggen: met dit proces maken we onszelf, leerlingen en ouders van onbewust bekwaam, bewust bekwaam.”

Hebben jullie nog tips voor scholen die voor het eerst IFO-subsidie willen aanvragen?

Kevin: “Bouw je aanvraag op vanuit je visie, vanuit de kern van wie jullie als school zijn. En geef vanuit daar aan waar je heen wilt.”

Hélène: “Ik zou zeggen: neem een kijkje bij een ander school, bij de collega’s daar. Naar hoe zij het hebben gedaan. Neem ook vooral contact met ons op, als je benieuwd bent naar onze aanpak!”

Wil je een kijkje nemen bij Hélène op het Elde College of Kevin op het van Lorentz Lyceum? We kunnen je met hen in contact brengen. Meer informatie over de IFO-subsidie? Bezoek onze informatiepagina of stel ons je vraag via info@globi.nl.