Een adviestraject Internationalisering en Wereldburgerschap: wat staat je te wachten?

Wil je met collega’s aan de slag om internationalisering en (wereld)burgerschap op jullie school vorm te geven? En ben je benieuwd hoe een adviestraject van Globi jullie zou kunnen ondersteunen? In dit artikel interviewt Globi-adviseur Minke Co Ebbing, projectleider burgerschap en docent en sectieleider geschiedenis, mens en maatschappij aan SG Newton in Hoorn. Met zijn werkgroep doorliep hij het adviestraject. Waarom zochten ze ondersteuning, hoe zag hun adviestraject eruit en wat heeft het hen gebracht? Lees mee. 

Waarom zochten jullie hulp voor burgerschap op jullie school?

Co: “Er waren nieuwe wettelijke eisen gesteld voor burgerschap in het onderwijs en ik vroeg mij af of dit uren zou afsnoepen van mijn vakken maatschappijleer en geschiedenis. Ik ben me daarom in gaan lezen op het onderwerp burgerschap. Ik begon het steeds interessanter te vinden en er meer en meer over te leren. Ik begreep ook dat burgerschap schoolbreed ingezet moest worden, dat er geen uren van mijn vakken af zou gaan. Toch bleef het onduidelijk hoe we dit schoolbreed moesten gaan oppakken, en zo kwam ik bij Globi. Zij hebben mij en de werkgroep in een adviestraject geholpen met het vormgeven van burgerschap.”

Hoe was de ‘aftrap’ van jullie adviestraject?

Co: “In een paar sessies moest er veel gebeuren en die druk voelden we. Ook omdat de inspectie zou komen controleren op dit thema. Het was allemaal best veel, we overzagen het niet zo goed en we waren zoekende.”

Hopelijk kwam daar na de start snel verandering in ….


Co: “Ja, door de begeleiding van de Globi-adviseur kregen we veel vertrouwen in het proces dat we zouden gaan doorlopen, dat gaf rust. We hebben het stap voor stap met elkaar gedaan. Zo zagen we samen iets moois ontstaan dat klopte met elkaar.”

Welke stappen hebben jullie doorlopen?

Co: “We zijn begonnen met het vormen van onze visie op burgerschap: erg belangrijk, want dat geeft richting. We hebben er zelfs een quote van Nelson Mandela in verwerkt: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” We hebben daarnaast onze vakoverstijgende activiteiten in kaart gebracht en daaraan hebben we een mooie rubric met de belangrijkste burgerschapsthema’s gekoppeld zoals identiteit en kritisch denkvermogen. Nu hebben we een leerlijn staan, dat is voor ons heel waardevol omdat het hiermee duidelijk is waar we vanaf jaar één naartoe werken met de leerlingen. Globi heeft hier een mooie poster van gemaakt die veel duidelijkheid schept. Mijn collega techniek was binnen de sectie wat zoekende en ik heb hem onze poster met de rubric en activiteiten laten zien. Hij was onder de indruk en zei: “Hier kan ik wat mee, zo te zien kunnen we met duurzaamheid nog een stap maken”. Hij zag door die poster in één opslag wat we kunnen verbeteren.”

Jullie hebben het adviestraject afgerond. Waar staan jullie nu?

Co: “We hebben een nieuwe IFO-subsidie aangevraagd en willen graag met Globi verder om burgerschap te implementeren binnen de school. De volgende stap is dat collega’s, leerlingen en ouders begrijpen wat we doen aan burgerschap, en dat het vakinhoudelijk en overstijgend ‘gaat leven’. Collega’s gaan dan bewuster met burgerschapsthema’s aan de slag in de lessen maar ook buiten de lessen in projecten bijvoorbeeld. We zijn ook meer verbinding aan het zoeken buiten de school, dus met de omgeving, denk aan de gemeente en politie. Dit is voor iedereen leerzaam op bijvoorbeeld het gebied van democratie en zelfs debatteren. Daarnaast willen we onze rubric en het portfolio gaan digitaliseren.”

Heb je tips voor andere scholen die het adviestraject gaan doen?

Co: “Zorg voor een vaste werkgroep. Ook voor na het adviestraject, zodat je goed kunt blijven sparren en groeien met elkaar. Zorg dat de directie begrijpt wat jullie doen en dat ze het ‘dragen’. Ze moeten er achter staan en uitdragen naar de rest van de school, leerlingen en ouders, dan is de kans op slagen het grootst. Spreek goed af; krijg je kaders van de directie of beslist de werkgroep? Dat schept duidelijkheid en geeft richting. Laat je, onder leiding van Globi, onderdompelen tijdens het adviestraject. Laat het gebeuren en er ontstaat wat moois waar je trots op zult zijn.”

Lees hier mee over Globi’s Adviestraject Burgerschap en Globi’s Adviestraject Leerlijn Wereldburgerschap