Globi heeft het NRTO-keurmerk ontvangen

Eind augustus ontvingen we als Globi het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat we voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kunnen we nu dus aantonen dat we voldoen aan de hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder. Het NRTO-keurmerk betreft onze trainingen en adviestrajecten.