Internationalisering en wereldburgerschap zonder (dekkende) ouderbijdrage: hoe doe je dat?

Sinds 1 augustus 2021 is de Wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die de door de school bepaalde ouderbijdrage niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om deze te betalen. De wet heeft als doel dat kinderen nergens meer van kunnen worden uitgesloten wanneer hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Maar hoe kun je internationalisering en wereldburgerschap blijven faciliteren als school zonder de zekerheid van deze bijdragen?

Zoeken naar mogelijkheden

Bij veel scholen leeft de gedachte: ‘Wat we deden, kan allemaal niet meer.‘ Voor een deel is dat ook zo, vooral als het gaat om dure vliegreizen. Maar we zien ook scholen die over die gedachte heen stappen en kijken naar wat wel kan. Die onderzoeken hoe ze activiteiten aan kunnen passen zodat ze ook financieel haalbaar worden zonder (een deel) van de ouderbijdrage. Of creatief nadenken over hoe ze ontbrekende bedragen alsnog binnen kunnen harken. Makkelijk is het niet, maar mogelijk is er veel. Onze adviseurs zoeken mee naar passende oplossingen en vaak komen in gesprekken de volgende ideeën ter sprake.  

1. Zoek naar subsidies 

Denk aan de IFO-subsidie en Erasmus+, maar ook aan minder voor de hand liggende opties die in de regio van de school bestaan. Bijvoorbeeld de Euregio subsidie.

2. Kijk hoe het goedkoper kan

Uitwisselingen zijn veel goedkoper dan ‘reisjes’ en hebben ook nog eens een grotere leeropbrengst. Ook kun je nadenken over hoe een activiteit korter kan of minder ver, waardoor hij financieel haalbaarder wordt.  

3. Organiseer een evenement

Een color run, ouderwetse bingo of yard sale: organiseer met leerlingen een passend evenement om het gat in het budget te vullen. Daarmee creëer je ook nog eens een gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

4. Ga voor digitale alternatieven  

Nee, dezelfde leeropbrengst heeft het niet. Maar dat leerlingen er veel van kunnen leren staat buiten kijf. En met oog voor het milieu natuurlijk ook een hele goede optie!

5. Roep op tot gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Als school kun je oproepen tot gemeenschappelijke verantwoordelijkheid door aan te geven dat bij een bepaald percentage betalingen door ouders (bijvoorbeeld 85%) de school de rest aanvult. Op deze manier spreek je de mensen die weten dat ze het kunnen betalen aan op hun ‘verantwoordelijkheid’ en hoeven de mensen die minder te besteden hebben niet bang te zijn dat ze het niet kunnen betalen.

6. Zorg voor flexibiliteit

Maak verschillende plannen: een plan perfect, plan medium en een plan basis. Kies dat plan waarvoor je het budget hebt weten binnen te krijgen. 

7. Vraag minder aan ouders

Beperk de reissom voor de ouder en leg dan de rest als school zelf bij. Is er subsidie waar je aanspraak op kunt maken (zie 1)? Zijn er nog restjes NPO-gelden die je in kunt zetten? 

8. Werk met spaarplannen of betalingsregelingen

Dit is er eentje voor de afdeling administratie, maar weet dat het kan én gebeurt: ouders vanaf leerjaar één laten sparen voor activiteiten, bijvoorbeeld door ze elke maand 25 euro te laten betalen. Dit kan betalen draaglijker maken, omdat het bedrag niet in één keer opgehoest hoeft te worden. 

9. Maak gebruik van Stichting leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. 112 lokale Leergeld Stichtingen, verspreid over het land, zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. 

10. Ga terug naar de basis

Tot slot nog deze noot: internationalisering is een middel om tot de ontwikkeling te komen van wereldburgerschapsvaardigheden, maar niet de enige weg. Is wereldburgerschap het uiteindelijke doel? Kijk dan eens creatief naar manieren hoe je, binnenlands, tot de ontwikkeling van dezelfde vaardigheden kunt komen. Bekijk de website van Nuffic over internationalisation at home: geschreven voor MBO, maar ook voor het voortgezet onderwijs hartstikke nuttig!

Verder praten over subsidiemogelijkheden voor wereldburgerschap en internationalisering? Plan online een afspraak in met een van onze adviseurs.