Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO-subsidie)

Voor het integreren van internationalisering in het schoolbeleid


Over de IFO-subsidie

Het doel van de subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs is scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.

Voor wie

  • Scholen in het primair onderwijs
  • Scholen in het voortgezet onderwijs
  • Agrarische opleidingen

Om in aanmerking te komen voor de IFO-subsidie  is het belangrijk dat je school een plan heeft om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid of dit al gedaan heeft.

Subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de IFO-subsidie gaat via DUS-I, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

De IFO-subsidie voor kalenderjaar 2024 is vergeven. Het is momenteel nog onduidelijk of deze subsidie volgend jaar weer beschikbaar komt.

Meer praktische informatie

  • De IFO-subsidie is er voor de kalenderjaren 2021, 2022, 2023 en 2024
  • Per kalenderjaar is er een miljoen beschikbaar
  • Als primair onderwijs kun je € 5.000,- aanvragen, als vo-school € 10.000,-
  • Als aanvrager moet je aan een aantal voorwaarden voldoen
  • De subsidie mag je gebruiken om programma’s van Globi mee te bekostigen
  • Wil je ondersteuning bij de aanvraag? Wij helpen je graag!

Inspiratie

Je kunt de IFO-subsidie breed inzetten om internationalisering en wereldburgerschap op jullie school een niveau hoger te brengen. Of het nu gaat om de uitvoering van specifieke activiteiten, de professionalisering van jullie team, het ontwikkelen van materialen, het inhuren van experts of gastsprekers of dat allemaal gecombineerd: wanneer jullie als doel hebben internationalisering te verduurzamen in jullie schoolbeleid en -praktijk kom je in aanmerking voor deze subsidie. We geven je wat inspiratie:

Een doorlopende leerlijn creëren

Je hoeft niet altijd iets nieuws te ontwikkelen om verbetering te brengen: in het optimaliseren van wat je hebt kan veel winst liggen. Koppel bestaande activiteiten aan jullie visie en leerdoelen en breng de activiteiten daarmee in lijn.

Adviestraject Doorlopende Leerlijn
Ruimte in het curriculum voor Azië

Vinden jullie dat er binnen het curriculum te weinig aandacht is voor opkomende wereldmachten van buiten Europa? Gebruik dan de IFO-subsidie bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een keuzemodule over het moderne China.

Hier wil ik Globi’s ondersteuning bij
Organiseer een festival op school

Wil je leerlingen, ondanks de reisbeperkingen die er momenteel gelden, in contact brengen met cultuur, interculturele communicatie en de wereld buiten de schoolomgeving? Denk er dan eens aan een Wereldfestival te organiseren.

Globi’s Wereldfestival
Vakoverstijgend internationaliseren

Gebruik de IFO-subsidie om internationalisering en wereldburgerschap op jullie school vakoverstijgend te gaan organiseren.

Training Vakoverstijgend Internationaliseren

Vragen over de IFO subsidie? Of over onze programma’s?