Praktijkvoorbeeld: Brede aanpak Internationalisering op het Gomarus College

Op steeds meer scholen wordt internationalisering meer en meer onderdeel gemaakt van het curriculum. Met het uitwerken van een heldere visie, stroomlijnen van activiteiten en koppelen van leerdoelen tillen scholen internationaliseringsprogramma’s naar een hoger niveau. Als Globi ondersteunen we scholen door dit proces te begeleiden en ondertussen kritische vragen te stellen en advies te geven. Anderhalf jaar geleden startten we een adviestraject bij het Gomarus College: een scholengroep met zeven locaties en een verscheidenheid aan onderwijsvormen. Samen met hen schreven we een artikel over hun internationalisering en de bijdrage van het adviestraject.

Eén beleid, zeven blauwdrukken

Aandacht voor internationalisering was er op het Gomarus al. De directie besloot juist de samenwerking met Globi aan te gaan om de programma’s op de verschillende locaties aan elkaar te verbinden en de aanpak op internationalisering verder te verduurzamen. Binnen die aanpak was het behoud van het eigen karakter en de eigen invulling van de verschillende locaties essentieel. Een gezamenlijk beleid, met ieder een eigen, goed gefundeerde uitwerking.

Communicatie en draagvlak

Het adviestraject is nu een jaar bezig. Het eerste jaar draaide om het formuleren van een gezamenlijke helikopterview, voor komend jaar staat de implementatie centraal. Bij een meerjarentraject als dit is het belangrijk te communiceren over wat je met je werkgroep of team internationalisering doet, wat je bereikt en waarom je bepaalde beslissingen maakt. Het vergroot de zichtbaarheid van het thema internationalisering en zorgt bij collega’s voor enthousiasme en draagvlak. Om die communicatie te voeden namen we als partner het initiatief een artikel te schrijven over internationalisering op het Gomarus. Om de verbinding tussen locaties én de verbinding met de directie te versterken, maakten we een artikel waarin we de uitwisselingsprogramma’s van twee locaties uitlichten en persoonlijke, internationale ervaringen van directieleden beschrijven.

Artikel Internationalisering op het Gomarus – Brede aanpak voor een open blik

Adviestraject Internationalisering

Hebben jullie ook de behoefte om internationalisering op jullie school te versterken? Ben je, naar aanleiding van ons traject bij het Gomarus College, nieuwsgierig naar wat we voor jullie kunnen betekenen? Lees hier meer over het Adviestraject Doorlopende leerlijn Internationalisering of plan online een afspraak in zodat we je er meer over kunnen vertellen.