Strategiesessie: Visie op internationalisering

Een helder en gefundeerd kader

Voor: docenten, schoolleiding, coördinatoren internationalisering
Tarief: € 1150,-  (incl. lesmaterialen,  vrijgesteld van BTW)
Duur: 3 uur
Locatie: eigen school

Een duidelijke internationaliseringsaanpak

In deze sessie…

Ga je aan de slag met de Wereldwijzer: een instrument waarmee je op efficiënte wijze een visie en aanpak op internationalisering maakt of toetst.

Na deze sessie…

Hebben jullie een integraal en gedragen plan voor jullie internationalisering dat bestaande activiteiten met elkaar in lijn brengt en de basis vormt voor nieuwe activiteiten. We adviseren een divers en betrokken team samen te stellen bestaande uit docenten, coördinatoren internationalisering en schoolleiding.

Tip

Willen jullie je laten accrediteren voor het TTO-keurmerk? Eén van de criteria is het hebben van een duidelijke visie op wereldburgerschap. Daarvoor kun je deze sessie goed inzetten.

Over deze sessie

Voor:
  • Docenten(teams)
  • Coördinatoren internationalisering 
  • Schoolleiding
Soort training:
Strategiesessie
Duur:
3 uur
Investering:
€ 1150,-  (incl. lesmaterialen, vrijgesteld van BTW)

Aantal deelnemers: in overleg

Klaar om aan de slag te gaan met jullie visie op internationalisering?

Bestel sessie

Andere interculturele trainingen:

Adviestraject: Leerlijn Internationalisering

Werksessie: Doorlopende Leerlijn