IFO-subsidie voor internationalisering: dit kun je ermee doen

Heb je al gehoord van de IFO-subsidie? Dit is een onderwijssubsidie die wordt uitgegeven ter bevordering van internationalisering. IFO staat voor Internationalisering Funderend Onderwijs. In dit blog vertellen we meer over deze onderwijssubsidie en bespreken we vier ideeën waarvoor je de subsidie kunt aanvragen en inzetten. 

Wat is de IFO-subsidie? 

Het onderwijs staat voor een uitdaging: hoe kunnen we leerlingen goed voorbereiden op de mondiale samenleving? De regeling Internationalisering Funderend Onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. In totaal is er voor ieder kalenderjaar (2021, 2022 en 2023) één miljoen beschikbaar. Op welk bedrag je als onderwijsinstelling aanspraak kunt maken verschilt: zo kan je als primair onderwijs € 5.000,- euro aanvragen en als vo-school € 10.000,-. Kijk hier voor een volledig overzicht van de bedragen per soort onderwijsinstelling.  

Wie kunnen de subsidie aanvragen? 

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra kunnen de subsidie aanvragen. Bij het aanvragen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • De activiteiten moeten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor je de subsidie aanvraagt. 
  • Je moet een plan laten zien om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid. 
  • Je moet aangeven dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
  • De activiteiten waarvoor je de subsidie aanvraagt mogen niet al gesubsidieerd worden vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  • Je mag maximaal drie jaar achter elkaar deze subsidie, of de voorloper van deze regeling ‘Subsidieregeling Internationalisering po en vo’, aanvragen.
  • De activiteiten waarvoor je de subsidie aanvraagt mogen geen betrekking hebben op Tweetalig primair onderwijs.
  • De activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt mogen niet onder de reguliere bekostiging vallen.

Wat kun je er als school mee doen? 

Je kunt de IFO- subsidie heel breed inzetten om internationalisering en wereldburgerschap op jullie school een niveau hoger te brengen. Of het nu gaat om de uitvoering van specifieke activiteiten, de professionalisering van jullie team, het ontwikkelen van materialen, het inhuren van experts of gastsprekers of dat allemaal gecombineerd: wanneer jullie als doel hebben internationalisering te verduurzamen in jullie schoolbeleid en -praktijk kom je in aanmerking voor deze subsidie. We geven vier ideeën waarvoor je de subsidie zou kunnen aanvragen en inzetten.  

1. Creëer een doorlopende leerlijn wereldburgerschap

Je hoeft niet altijd iets nieuws te ontwikkelen om verbetering te brengen: in het optimaliseren van wat je hebt kan veel winst liggen. Bestaande activiteiten kun je koppelen aan jullie visie en leerdoelen, waarmee je vervolgens de activiteiten met elkaar in lijn kunt brengen. Wil je hier ondersteuning bij? Kijk dan eens naar ons ‘Adviestraject Doorlopende leerlijn internationalisering en wereldburgerschap’, een traject waarvoor je de IFO-subsidie kunt gebruiken.

2. Vakoverstijgend internationaliseren: verbind taal, cultuur en wereldburgerschap (VO) 

Ook kun je de subsidie inzetten om internationalisering en wereldburgerschap op jullie school vakoverstijgend te gaan organiseren. Als Globi bieden een trainingstraject voor docenten.

3. Maak meer ruimte voor Azië in het curriculum 

Vindt jullie team het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met opkomende wereldmachten van buiten Europa? En is daarvoor te weinig aandacht binnen het curriculum? Gebruik dan de IFO-subsidie bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een keuzemodule over het moderne China. Denk daarbij aan de geschiedenis en taal van China, maar ook aan de huidige maatschappij, de politiek, handelsrelaties en Chinezen die in Nederland zijn komen wonen.

4. Organiseer een internationaliseringsfestival 

Is er een gat gevallen in jullie internationaliseringsprogramma en ben je op zoek naar een betekenisvolle vervanger? Wil je leerlingen, zonder te hoeven reizen, in contact brengen met cultuur, interculturele communicatie en de wereld buiten de schoolomgeving? Denk er dan eens aan een internationaliseringsfestival te organiseren. Geen tijd om dit zelf te doen? Globi’s wereldfestival is een programma dat je direct in kunt zetten en is geschikt voor vmbo t/m gymnasium. Je kunt de IFO-subsidie gebruiken om dit programma te bekostigen.

De IFO-subsidie aanvragen 

Vanaf 1 november dit jaar kun je de subsidie aanvragen voor kalenderjaar 2023. Ga daarvoor naar de volgende website: https://www.formulierdus-i.nl/ifo/. Binnen 13 weken hoor je of je subsidie wordt toegekend. Wil je graag ondersteuning bij je aanvraag? Als Globi hebben we ervaring in het aanvragen van de IFO-subsidie uit naam van po- en vo-scholen. We helpen jullie graag! 

Meer informatie of inspiratie? 

Naast de IFO-subsidie is er ook het programma Erasmus+ waarbinnen je subsidie aan kunt vragen voor internationalisering. Lees hier meer.

Laat het ons weten als we met je mee kunnen denken over hoe jullie school deze subsidie het beste zou kunnen gebruiken!