Adviestraject: leerlijn internationalisering en wereldburgerschap

Breng internationalisering naar een hoger niveau

Voor: vo-scholen
Duur: vanaf 3 maanden tot één schooljaar
Locatie: eigen school

Een integrale kijk op internationalisering

In dit adviestraject…

Bepalen we welke vorm van internationalisering aansluit bij het onderwijs van de school. Elke school heeft een eigen identiteit en leerlingenpopulatie en vervult een specifieke rol binnen de gemeenschap. Daar hoort een specifieke aanpak op internationalisering bij. Samen stellen we een visie op waar de school op voort kan bouwen. En we adviseren over welke stappen je kunt nemen tot een sterke leerlijn internationalisering te komen.

Na dit adviestraject…

Heb je een basis liggen voor een breed gedragen leerlijn internationalisering. Of heb je alle bestaande activiteiten samengevoegd tot één geheel, zowel in beleid als in praktijk. De gecreëerde leerlijn sluit aan bij de identiteit en visie van de school en wordt ondersteund vanuit verschillende vakinhoudelijke hoeken en netwerken.

Voor ervaren scholen bieden we een ‘compacte versie’ van het adviestraject aan.

Waarom een doorlopende leerlijn internationalisering nodig is

Kinderen en jongeren in Nederland ontwikkelen zich in een internationale omgeving. Ze komen in contact met leeftijdsgenootjes uit andere landen en culturen, leren Engels door games te spelen en televisie te kijken en halen informatie uit internationale bronnen. Hoe kan het onderwijs leerlingen en studenten goed voorbereiden op deze mondiale samenleving?

Globi's visie en fundament

Globi begeleidt vo-scholen in het vinden van een eigen antwoord op de vraag waarom een doorlopende leerlijn internationalisering van toegevoegde waarde is. We ondersteunen bij de ontwikkeling van een doordachte visie en aanpak en het integreren van internationalisering in het schoolbeleid. Meer weten over onze visie en ons theoretisch fundament?

Dit zijn wij

Dit traject bestaat uit 4 fasen

Oriëntatie en inventarisatie
Onderzoek en uitvoering
Afstemming en advies
Evaluatie en voortzetting
Het in beeld brengen van jullie aanbod in wereldburgerschap, wie hierbij betrokken zijn, hoe jullie besluiten nemen en wat de wensen zijn. Je geeft antwoord op de vragen ‘Waar staan we?’, ‘Waar willen we naartoe?’ en ‘Hoe willen we daar komen?’.
Jullie geven inhoud aan de leerdoelen en zorgen voor een balans in curriculair en extra curriculair, mobiliteit en internationalisation@home, toekomstbestendigheid, draagvlak en verantwoordelijkheden. Jullie toetsen de leerdoelen aan de vragen ‘Past het bij ons onderwijs?’ en  ‘Is het haalbaar?’.
De leerdoelen zetten jullie in deze fase om naar activiteiten verdeeld over de verschillende leerjaren. De leerdoelen en activiteiten worden verwerkt in een overzichtelijke doorlopende leerlijn die per afdeling en per jaar laat zien welke activiteiten er plaatsvinden en wat leerlingen leren.
De nieuwe doorlopende leerlijn mag niet meer weg te denken zijn uit jullie onderwijspraktijk. Daarom geven jullie antwoord op de vragen ‘Hoe borgen we de kwaliteit van de doorlopende leerlijn?’ en ‘Hoe willen we de doorlopende lijn doorontwikkelen?’

Voor scholen ervaren in wereldburgerschap en internationalisering bieden we een compact adviestraject aan tegen een gereduceerd tarief. In dat geval doorloop je fasen 1 t/m 3 en voer je fase 4 zelfstandig uit. Wil je overleggen over wat voor jullie de beste optie is, een compact of volledig traject?

Onze methoden

In het adviestraject maken we gebruik van verschillende werkmethoden waarmee je als school het beleid en de praktijk van internationalisering professionaliseert. De trajectfasen bestaan uit: inventarisatie en onderzoek; realisatie en implementatie; afstemming en reflectie. We werken met actieve methoden voor het ontwikkelen van een eigen visie en het implementeren van een doorlopende leerlijn.

De Wereldwijzer:

Het vormen van een eigen visie en aanpak op internationalisering binnen jullie school.

De Navigator:
Inzicht in de (interculturele) leeropbrengsten per internationaliseringsactiviteit.
De Reflector:
Het reflecteren op en verbeteren van het internationaliseringsaanbod – en beleid.

Waarom scholen voor dit adviestraject kiezen

 • Internationalisering omvormen van ‘losstaande’ activiteiten naar een integrale leerlijn met bijpassende internationaliseringsactiviteiten
 • Het creëren van een (school)breedgedragen visie op wereldburgerschap en internationalisering
 • Het ontwikkelen van een internationaliseringscurriculum dat past bij de specifieke kenmerken van de school
 • Het op één lijn brengen van visie, keurmerken, activiteiten en individueel enthousiasme van de betrokkenen op school
 • Het vergroten van het draagvlak voor internationalisering in onderwijs

Meer over dit adviestraject

Voor:
 • Scholen die willen starten met internationalisering
 • Scholen die op zoek zijn naar meer verdieping en een integrale ‘leerlijn’ in hun bestaande internationaliseringsbeleid
Het traject bestaat uit:
 • 6 tot 8 bezoeken (gemiddeld) aan jullie school
 • sessies en gesprekken met management, coördinatoren, teamleiders en vaksecties
 • het meeschrijven aan jullie beleidsplan
 • het geven van advies bij subsidieaanvragen
Duur:
Vanaf 3 maanden tot een schooljaar

Als Roncalli Mavo zijn we met Globi gaan samenwerken om de internationaliseringslijn binnen de school verder te professionaliseren. Doordat Globi een maatwerk traject aanbood zijn we in staat geweest om een doorlopende leerlijn op te zetten met daarbij leerdoelen die gekoppeld zijn aan de SDG’s. Het fijne aan de samenwerking met Globi was dat ze de input die wij als school leverde, in verschillende sessies, op papier gestructureerd uitschreven en aan ons terugkoppelde. Dit heeft ons als school uiteindelijk niet alleen tijd bespaard, maar ook nieuwe inzichten opgeleverd. Door het constructief meedenken van Globi zijn we als school gegroeid in ons internationaliseringsprogramma en zullen we in de toekomst zeker vaker gebruik gaan maken van de diensten die Globi aanbiedt.

Ivo JanssenCoördinator Internationalisering Roncalli Mavo

Klaar om aan de slag te gaan met het adviestraject 'Leerlijn internationalisering voor het vo'?

Vraag adviestraject aan

Kijk ook eens naar:

Strategiesessie: Visie op internationalisering

 

Werksessie: Doorlopende leerlijn