“We praten op Wereldfestivals ook over hoe moeilijk het soms is om samen te leven”

“Een gesprek over hoe belangrijk we het allemaal vinden dat we lief tegen elkaar zijn, vind ik niet zo interessant. Tijdens Wereldfestivals heb ik het met leerlingen juist ook over wat samenleven met elkaar ingewikkeld maakt.” Aan het woord is Luca Merlijn, één van onze Wereldfestivalcoördinatoren. We praten met Luca over hoe zij als coördinator de wereldfestivals ervaart. Wat vindt ze het meest waardevolle van het programma? Wat leert ze er zelf van? En op welke behoefte van scholen speelt het programma in? Lees mee!

Een korte introductie: wie is Luca Merlijn? 

Luca: “Ik ben Luca, 25 jaar en werk voor Globi als coördinator op de Wereldfestivals. Daarnaast werk ik als freelancer bij musea en op scholen.” Ik studeerde cultureel erfgoed in Amsterdam, en in mijn afstudeerproject lag de focus op wereldburgerschapseducatie. Na mijn studie ben ik me op verschillende projecten rondom wereldburgerschap gaan richten en begon ik als gastlesdocent en later coördinator bij de Wereldfestivals. Ik woon in Amsterdam. Ik vind het erg waardevol dat ik voor de Wereldfestivals het hele land door ga en zo met vele perspectieven kan kennismaken. En ik vind het prettig dat ik qua leeftijd nog dichtbij de leerlingen en studenten sta. Wat wereldburgerschap is, beschouw ik als iets dat we samen moeten uitvinden. En doordat er weinig afstand is tussen mij en de leerlingen en de studenten, is de interactie die we daarover hebben fijn.”

Hoe antwoord je als mensen je vragen wat het Wereldfestival is? 

Luca: “Ik zou het omschrijven als een dagprogramma in het teken van interculturele vaardigheden. Het is een dag die de blikken van leerlingen en studenten verbreedt. Ook zou ik vertellen over de interactiviteit en de creativiteit die in het programma zitten. En over de doe-workshops: Kung Fu, Bollywood Dance en Mandala tekenen bijvoorbeeld. Wat ik zelf altijd leuk vind, is dat we ook bij de meer theoretische onderdelen ervoor zorgen dat de klasopstelling net even anders is dan in de normale lessen. Het Wereldfestival is ook een heel leuke dag, en dan mag het net even anders zijn. Maar inhoudelijk is de dag ook zeker. Als organisatoren staan we er natuurlijk niet voor niets, we willen wat bereiken. We willen iets openbreken en we verwachten van de leerlingen ook enige vorm van commitment.”

“Bij het Wereldfestival hebben we het over onderwerpen waar je het lang niet elke dag samen over hebt, maar wél elke dag mee te maken hebt.”

Op welke behoefte van scholen speelt het Wereldfestival in? 

Luca: “De behoefte aan het werken aan burgerschap en wereldburgerschap neemt toe, ook omdat dit door de overheid meer benadrukt wordt en verplicht wordt gesteld. Voorheen werd er ook al aan gewerkt, maar je merkt dat scholen nu echt expliciet meer gaan doen. Wel zie je dat ze zich afvragen hoe ze het moeten aanpakken. Een Wereldfestival is voor veel scholen een mooi programma om, naast de stappen die ze zetten om wereldburgerschap in het curriculum te integreren, snel een inhoudelijke invulling te geven aan hun behoefte. We nemen veel werk uit handen van de docenten, tegelijkertijd doen docenten mee en zijn onderdeel van het programma. Docenten geven aan dat fijn te vinden. Over de begrippen burgerschap en wereldburgerschap trouwens: volgens mij gaan deze hand in hand, ook bij Globi’s Wereldfestival. We kijken in het programma verder dan onze eigen maatschappij, maar we kijken juist ook naar binnen. In de les ‘Kijk op cultuur’ bijvoorbeeld, die een soort basis vormt voor ieder Wereldfestival, onderzoeken leerlingen de gelaagdheid van hun eigen cultuur. We houden dat dus dichtbij de leerling, ook doordat leerlingen zelf die eigen cultuur invulling geven. Zo zie ik regelmatig groepjes leerlingen die het referentiekader van ‘Generatie Z’ als uitgangspunt nemen voor het bespreken van cultuur. Ook onderzoeken we vaak de vraag ‘Wat kun je doen als je in je eigen omgeving te maken hebt met stereotypen en vooroordelen?”

Hoe ziet een Wereldfestival voor jullie als coördinator en gastlesdocent uit? 

Luca: “Als team zijn we vroeg aanwezig. We maken de klaslokalen klaar, zorgen dat alle materialen op de juiste plek liggen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat de apparatuur voor een workshop Bollywood Dance klaar staat. Daarna hebben we contact met het docententeam van de school en informeren we hen over het verloop van de dag. Dan begint de dag echt en doen we een aftrap met alle leerlingen, meestal in de aula van de school. De dagcoördinator leidt de dag in, enthousiasmeert de leerlingen en neemt het programma door. Daarna is het tijd voor alle lessen en workshops, waar de leerlingen in carrouselvorm aan deelnemen. Als coördinator zijn we tijdens die lessen bezig overal in te springen. Mist ergens nog iets, dan zorgen we ervoor dat het er komt. Heeft een docent een vraag, dan zijn wij het aanspreekpunt. Als coördinator ben je de spin in het web en ‘het loket’ voor de docenten van de school, de gastdocenten en de leerlingen. Aan het einde van de dag verzorgt de dagcoördinator ook de afsluiting, waarin we altijd een moment van reflectie opnemen. Flexibiliteit is voor ons een belangrijke vaardigheid: natuurlijk bereiden we de Wereldfestivals goed voor, maar zoals altijd in het onderwijs loopt elke dag weer anders. Dat maakt het ook uitdagend, geen dag is saai.” 

“Het is heel goed om gesprekken te hebben over hoe moeilijk het soms kan zijn om samen te leven met elkaar”

Wat is volgens jou het mooiste aan het Wereldfestival?

Luca: Ik vind de besefmomenten die je ziet ontstaan bij leerlingen en studenten erg mooi. Soms komen die gelijk bij het behandelen van een bepaald onderwerp, maar vaak komen ze ook later. Wat ik ook mooi vind, is dat de meerwaarde van het Wereldfestival voor iedere klas weer anders is omdat iedere klas een andere dynamiek heeft. Ik vind het zelf ook erg boeiend om alle meningen van leerlingen te horen. Die zijn soms heel anders dan de mijne, dat vind ik juist fijn. Ook ik leef natuurlijk in een bubbel en dan is het superwaardevol om andere geluiden te horen. Het mooie aan deze doelgroep, aan kinderen en jongeren, is dat ze zonder schaamte en zonder filter zeggen wat ze denken. Zo weet je wat er speelt en kun je daar ook op ingaan. En je kunt achterhalen waar het door komt dat de mening van die persoon is zoals deze is. In andere gezelschappen kan een gesprek nog wel eens heel eenzijdig worden, omdat iedereen zegt het belangrijk te vinden lief tegen elkaar te zijn, tolerant te zijn en dergelijke. Maar dat is gewoon niet altijd realistisch en het is belangrijk het daarover te hebben. Om te bespreken dat het soms ook gewoon heel moeilijk kan zijn om samen te leven met elkaar. Dat vind ik een heel belangrijk gesprek en met leerlingen kun je dat gesprek goed voeren.”

Ben je benieuwd geworden naar Globi’s Wereldfestival en wil je kijken of het ook iets is voor jullie school?  Hier vind je er meer informatie over.

Wil je ook gastdocent of coördinator worden van onze wereldfestivals? Kijk dan eens naar deze vacature.