De formule van Globi’s Wereldfestival

Wil je in een dag of een paar dagen met leerlingen (VO) of studenten (MBO) het onderwerp cultuur exploreren, dan is ons Wereldfestival een uitkomst. Maar wat houdt Globi’s wereldfestival in? In dit artikel leggen we uit wat bij onze wereldfestivals centraal staat, uit wat voor verschillende lessen we het programma opbouwen, hoe we differentiëren en welke varianten en thema’s we aanbieden. We noemen de opzet van onze wereldfestivals ook wel onze ‘formule van 3’. Lees hieronder waarom.

De drie O’s 

1. Ontspannen 

Als eerste willen we vooral de sfeer tijdens een eendaags of meerdaags festival benoemen. Het festival haalt leerlingen en studenten uit hun normale lesrooster en is ook een moment om ontspannen te onderzoeken en leren. Tegelijkertijd vindt het festival op school plaats en heeft het inhoud, waardoor deelname niet té vrijblijvend voelt. Het wereldfestival is een toegankelijke en leuke manier om kennis te maken met de veelzijdigheid van het belangrijke begrip cultuur en de verscheidenheid in uitingen daarvan.

2. Ontdekken

Andere perspectieven, andere werelddelen, andere talen, andere leefomstandigheden, andere waarden en normen, andere tradities, andere gewoonten en andere geschiedenis: het wereldfestival draait om het ontdekken van alles wat zich buiten je dagelijkse bubbel afspeelt of heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld in India, China of elders op de wereld, maar ook binnen Europa of Nederland zelf. Het ontdekken van dat wat anders is heeft op een reguliere dag niet vaak prioriteit, maar tijdens het wereldfestival is het prioriteit nummer één.

3. Ontwikkelen

Een ontspannen sfeer is, zoals we schreven, op onze wereldfestivals heel belangrijk. Dat betekent niet dat er niet geleerd wordt. Sterker nog: een ontspannen sfeer is volgens ons een heel goede voedingsbodem ontwikkeling. Leerlingen en studenten werken tijdens onze wereldfestivals, vaak zonder dat ze het door hebben, aan hun interculturele zelfbewustzijn en aan interculturele vaardigheden als nieuwsgierig zijn en het hebben van een open blik.

Drie soorten gastlessen

Bij ieder wereldfestival creëren we een balans tussen drie soorten lessen. Lessen waarin de leerlingen doen, interactieve lessen waarin de dialogen centraal staan en lessen waarin we een stukje theorie uitleggen. 

1. Actieve lessen 

Denk aan een workshop Kungfu, bollywood dance, mandala tekenen of kalligrafie. De actieve lessen draaien voornamelijk om bewegen en creëren.

2. Interactieve lessen

Voorbeelden van interactieve lessen binnen het wereldfestival zijn de Q&A met een expat, of het spelen van het Globi-Trotterspel voor interculturele vaardigheden. 

3. Kennislessen

In de theoretische lessen gaan we in op begrippen als cultuur en diversiteit. Of vertellen we over concrete en actuele thema’s als ‘fast fashion en SHEIN in China’ of ‘De grote contrasten in India’ bijvoorbeeld.  

Met deze verschillende soorten lessen zorgen we voor een gevarieerd en afwisselend programma. Én voor een programma dat goed bij de desbetreffende groep leerlingen past: qua leeftijd en onderwijssoort. Daarnaast werken we, om de best mogelijke aansluiting te maken, binnen de programma’s en lessen met leerdoelen op drie niveaus: basiskennis, bewustwording en toepassing.

Drie varianten van het Wereldfestival

We bieden drie verschillende varianten van het wereldfestival aan. Hiermee voldoen we aan de wensen van de meeste VO- en MBO-scholen en de onderwerpen die daar spelen. De drie varianten zijn: 

1. Cultuur & Begrip

In dit wereldfestival draait het programma om openstaan voor nieuwe culturele perspectieven en het ontdekken van overeenkomsten tussen (ogenschijnlijk) verschillende mensen. Met als uitkomst dat leerlingen en studenten meer begrip hebben voor mensen die anders doen of anderszijn dan zijzelf. 

2. Cultuur & Taal

Wat is taal? Welke talen zijn er en hoe ontstaan ze? Wat betekent taal voor iemands identiteit en wat is meertaligheid? In dit wereldfestival maken leerlingen en studenten op verschillende manieren kennis met taal en cultuur en de betekenis ervan voor de mens.

3. Cultuur & Europa

We leven in Europa, maar hoe goed kennen we het eigenlijk? Deze variant van het wereldfestival richt zich op Europees Burgerschap en focust op de geschiedenis van Europa, de diversiteit op ons continent, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en de Sustainable Development Goals.

Spelen er andere thema’s op school of leggen jullie graag andere nuances in jullie wereldfestival? Laat het ons weten, we maken graag een programma dat precies bij jullie aansluit. 

Lees om een goede indruk te krijgen van het wereldfestival ook eens het interview met wereldfestivalcoördinator Luca Merlijn