Persoonlijk ontwikkelbudget voor interculturele professionalisering

Interesse in een training van Globi om je op intercultureel vlak te professionaliseren? Maak dan gebruik van je persoonlijke ontwikkelingsbudget om je training te financieren. In dit blog vind je meer informatie over afspraken die gemaakt zijn over het persoonlijk ontwikkelbudget binnen het PO, VO, MBO en HO. 

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Dan heb je recht op twee uur per week individuele professionele ontwikkeling bij een voltijdbaan. Deze tijd staat los van teamscholingen en kan worden gespaard tot scholingsdagen. 

Voortgezet onderwijs

Als docent op een middelbare school heb je recht op ten minste 83 klokuren voor professionalisering en je mag zelf beslissen hoe je die uren inzet. Onderwijsondersteuners hebben recht op ten minste veertig klokuren. Zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel krijgen een budget van 600 euro per jaar voor scholing. Opgedragen scholing door de werkgever wordt volledig vergoed in tijd en geld en gaat dus niet af van je persoonlijk ontwikkelingsbudget. 

Middelbaar beroepsonderwijs

Werk je als docent in het mbo, dan heb je recht op 59 uur aan professionalisering en kun je rechten ontlenen aan het scholingsbudget of -plan van het onderwijsteam. Wanneer je zelf het initiatief neemt tot scholing die in het belang is van de instelling, wordt 50 tot 75 procent van de studiekosten vergoed door je werkgever. Studieverlof hangt dan af van ‘het belang van de instelling’ en bedraagt maximaal één dag per week.

Hoger beroepsonderwijs

Heb je een dienstverband van 0,4 fte of meer? Dan heb je recht op veertig uur per jaar om te werken aan je bekwaamheid. Werknemers met een kleiner dienstverband krijgen minder uren. 

Meer weten over hoe je je persoonlijke ontwikkelbudget kan inzetten voor onze producten?
Plan hier een afspraak in