NPO-gelden inzetten voor wereldburgerschap: kan dat?

Is jullie NPO-pot leeg of hebben jullie nog een bedrag te besteden? In dit artikel vertellen we je hoe je het NPO-geld kunt inzetten voor activiteiten en professionalisering op het gebied van wereldburgerschap en internationalisering. 

NPO-gelden: wat zijn het? 

NPO staat voor het Nationaal Programma Onderwijs. Het is het investeringsprogramma om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Iedere school heeft NPO-gelden kunnen aanvragen om persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. 

NPO-gelden inzetten voor wereldburgerschap

Hebben jullie nog NPO-gelden te besteden, dan is het goed om te weten dat je deze ook kunt inzetten op het gebied van wereldburgerschap en internationalisering. Waarschijnlijk ben je bekend met de menukaart waarmee wordt gewerkt om duidelijk te maken hoe het NPO-geld door scholen besteed kan worden. Hieronder maken wij een koppeling tussen de items van die menukaart en een aantal diensten die wij als Globi aanbieden. 

Menukaart voor NPO-gelden

Scholen kunnen kiezen uit een lijst met effectieve interventies, de zogenaamde ‘menukaart’. Het gaat hierbij om interventies op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Ook zijn er interventies gericht op het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken. Geld kan alleen worden besteed aan interventies uit deze menukaart. 

Interventies die passen bij wereldburgerschap en internationalisering

Op de menukaart staan de interventies ingedeeld in verschillende categorieën. Drie van die categorieën sluiten aan bij een aantal van onze diensten. We noemen hieronder eerst de categorie vernoemd op de menukaart en leggen daarna uit welke dienst van Globi daarbij past en waarom. 

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren 

In tijden van covid-19 zijn veel activiteiten gericht op internationalisering en wereldburgerschap weggevallen, gewoonweg omdat uitwisselingen en reizen niet mogelijk waren. Daardoor zijn er voor leerlingen minder mogelijkheden geweest om met interculturele vaardigheden en vaardigheden in het kader van wereldburgerschap te oefenen. Een interventie gericht op het bijspijkeren van deze specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld een wereldfestival voor leerlingen, zou gefinancierd kunnen worden met (resterende) NPO-gelden. Een wereldfestival geeft met interactieve en inhoudelijke lessen een boost aan het intercultureel bewustzijn en de interculturele vaardigheden van leerlingen.

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

De interventies in deze categorie van de menukaart zijn erop gericht het onderwijs effectiever te maken. Als Globi bieden we diensten aan in het kader van professionalisering op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap. Denk aan de trainingen Cultuur in de klas, Vakinhoudelijk internationaliseren en Vakoverstijgend werken aan wereldburgerschap. Deze trainingen komen, binnen categorie B van de menukaart, in aanmerking voor het inzetten van NPO-gelden. Kijk voor een volledig aanbod in professionalisering hier

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Het online lesgeven tijdens de coronacrisis heeft negatieve effecten gehad op het fysieke en emotionele welzijn van sommige leerlingen. Interventies gericht op welbevinden komen daarom ook in aanmerking voor financiering vanuit de NPO-gelden. Die interventies kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met sport, beweging en cultuur. Het organiseren van een wereldfestival zou een interventie kunnen zijn die binnen deze categorie past. Het wereldfestival is een dag die leerlingen uit de dagelijkse leeromgeving haalt, leerlingen op nieuwe manieren met elkaar en de wereld in verbinding brengt en het cultureel (zelf)bewustzijn van leerlingen stimuleert zonder de druk van doelen of testen. 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Deze categorie voor het besteden van de NPO-gelden kun je alleen inzetten in combinatie met de andere categorieën interventies. Een voorbeeld: stel je wilt een wereldfestival organiseren om interculturele vaardigheden te versterken of sociaal welbevinden onder leerlingen te vergroten. Dan kun je bijvoorbeeld aanspraak maken op categorie F voor het financieren van extra Globi-Trotterspellen (het spelen van het Globi-Trotterspel is onderdeel van ieder wereldfestival) voor tijdens het festival of andere aanvullende leermiddelen voor deze dag.

We hopen dat je zo een beeld hebt gekregen van hoe je NPO-gelden kunt inzetten voor onderwijs op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Of wil je meer informatie over hoe je NPO-gelden kunt inzetten voor de diensten en producten van Globi? Plan een afspraak in met Danny Nobel.