Navigeren door het land der internationalisering

Met het organiseren van een internationaliseringsactiviteit wil je leerlingen stimuleren hun interculturele competenties te versterken. Maar hoe zorg je er nu voor dat leerlingen ook het beste uit een activiteit halen? Hoe realiseer je een programma dat effect heeft op lange termijn? Met de Navigator Internationalisering creëer je op een toegankelijke manier een gefundeerd en sterk inhoudelijk programma. In dit blog vertelt Rosanne, ontwikkelaar van de Navigator, je meer over dit instrument.

Wat is de Navigator Internationalisering voor instrument?

De Navigator helpt je een internationaliseringactiviteit, bijvoorbeeld een uitwisseling, te ontwikkelen die uitgaat van de ontwikkeling van interculturele competenties. Welke interculturele competenties vinden jij en je collega’s belangrijk? Stuur je aan op nieuwsgierigheid, of vind je het ook belangrijk dat er een flinke basis culturele kennis gecreëerd wordt? En hoe stimuleer je je leerlingen zich flexibel op te stellen en begrip te tonen voor andere culturen? Aan de hand van een poster en ‘competentiekaartjes’ breng je de leerdoelen in kaart en zoek je daar passende activiteiten bij. Zo vormt zich uiteindelijk een volledig programma dat gelinkt is aan het al bestaande curriculum.

Uit welke gedachte of welk idee is de Navigator ontstaan?

Het instrument is gebaseerd op onze kennis over en ervaring met het belang van reflecteren en de verschillende ontwikkelingsfasen bij intercultureel contact.  Actief werken aan de ontwikkeling van interculturele competenties tijdens uitwisselingen is heel goed mogelijk, ook al heb je niet altijd grip op het programma omdat je te gast bent. Bouw een programma zo op dat het niet alleen een ‘uitje’ is, maar een traject van een jaar met ruimte voor voorbereiding en reflectie in verschillende vakken en met verschillende docenten. Dan vergroot je de leeruitkomsten voor de leerlingen en de impact op de hele school.

Op welke behoefte sluit het instrument aan?

Je kunt de Navigator gebruiken als je op zoek bent naar een gedeelde visie op intercultureel leren, een gesprek op gang wilt brengen over interculturele leerdoelen en voor het ontwikkelen van een nieuwe internationaliseringslijn of uitwisselingsprogramma. Je kunt de Navigator echter ook gebruiken om je huidige programma’s onder de loep te nemen en te kijken welke verbeterpunten er zijn qua interculturele competentie-ontwikkeling en leeropbrengsten. De Navigator is niet bedoeld om enkel praktische zaken in kaart te brengen (wat doen we allemaal al), maar juist om een stap verder te gaan: waarom doen we dit en wat levert het op?

Kun je een korte ‘gebruiksaanwijzing’ geven?

De Navigator komt met een instructieformulier. Dit formulier legt onder andere uit dat de competentiekaartjes de volgende categorieën bevatten: intercultureel, educatief, cultureel en sociaal. Ook staan in het instructieformulier de stappen beschreven die je kunt nemen om met de Navigator aan de slag te gaan. Het belangrijkste is dat je begint met de witte competentiekaartjes en de tijd neemt om deze te bespreken. Wat betekenen de interculturele competenties voor jullie? Waarom vinden jullie deze wel of niet belangrijk? En in welke fase zou je hier het liefst aan werken? Hebben jullie die dialoog gevoerd, dan vormt zich een ‘competentieflow’ of ‘leerdoelkader’ naast de poster: duidelijk inzicht in de gewenste leeruitkomsten. Vervolgens ga je aan de slag met de activiteitenkaartjes, die opgedeeld zijn per fase: voor, daar, tijdens, hier en na. Blijf bij het bespreken van elk kaartje bewust denken aan de competentieflow: voegen deze activiteiten echt iets toe? En bewaak je de balans tussen educatief, cultureel en sociaal voldoende? En vergeet je de reflectiemomenten niet? Er zijn héél veel kaartjes, dus maak keuzes!

Wat moet je weten voordat je toe bent aan een sessie met de Navigator Internationalisering?

Het is handig om kennis te hebben van de basale theorieën achter interculturele vaardigheden: veel overlap met communicatieve en algemene interpersoonlijke vaardigheden en de opdeling kennis-houding-vaardigheden. De Navigator geeft je tot in detail inzicht in een goed internationaliseringsprogramma. Voor de grotere algehele beleidslijn op school is het handig om eerst aan de slag te gaan met de Wereldwijzer. De Navigator helpt je vervolgens een stap verder.

Wat voor inzichten en keuzes komen er tijdens zo’n sessie naar boven drijven?

Je ontdekt bijvoorbeeld:

  • Waarom welke interculturele competenties echt belangrijk zijn voor leerlingen 
  • Dat er vaak al heel veel goeds gebeurt op het gebied van internationalisering, maar het goed is daar bewuster mee om te gaan. En dat bewustzijn ook door te kunnen geven aan collega’s die minder overtuigd zijn van het nut van internationalisering
  • Dat het erg leuk is om de Navigator te gebruiken met een partnerschool, om de basis van een uitwisseling of activiteitenprogramma samen te bespreken

Wat is het resultaat aan het einde?

Een competentieflow of leerdoelkader en een uitgewerkt en gebalanceerd programma waar je direct mee aan de slag kunt.

Meer weten over de Navigator Internationalisering? Neem contact met ons op.