Navigator Internationalisering

Ga goed voorbereid op avontuur

Navigator Internationalisering

Wat zijn de leerdoelen die je wilt koppelen aan je interculturele activiteit? Wanneer zijn ervaringen betekenisvol? Welke activiteiten passen daarbij?

Met de Navigator Internationalisering ontwerp je aan de hand van een poster, competentiekaartjes en activiteitenkaartjes snel een doordacht intercultureel project.

.

Bestel Navigator

Bepaal samen de inhoud van een interculturele
activiteit

Ontwerp een activiteit

Met de Navigator geef je vorm aan een internationaliseringsactiviteit vanuit leerdoelen en competenties.

Zet het in voor thuis of over de grens

Gebruik de Navigator bij het ontwerpen van activiteiten in het kader van ‘internationalisation at home’ of internationalisering in het buitenland.

Resultaat waarmee je direct aan de slag kan

De Navigator resulteert in een plan van aanpak en een overzicht van wat je belangrijk vindt in activiteiten rondom internationalisering.

Voor vo, mbo en hbo

De Navigator is geschikt voor docenten, leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Globi Navigator
Globi Navigator met kaartjes

De Navigator is zeer toegankelijk om in te zetten voor het ontwerpen van (nieuwe) buitenlandreizen. Door het gebruiken van de Navigator viel bijvoorbeeld op dat we geen evaluatiemomenten tijdens de reis hadden ingepland.

Jessica Paardekoper
Wolfert Tweetalig, Rotterdam

Bestel Navigator Internationalisering

Start met het vormgeven van jouw internationaliseringsactiviteit

Bestel Navigator Internationalisering