Je doorlopende leerlijn internationalisering staat. Wat nu?

Je hebt de afgelopen tijd, zelfstandig of met ondersteuning van Globi, een doorlopende leerlijn internationalisering ontwikkeld. Hiermee heeft je school of afdeling nu een fundament en plan van aanpak voor het steviger inzetten op internationalisering en wereldburgerschap. Dit fundament is noodzakelijk voor het bereiken van leeropbrengsten op het gebied van interculturele vaardigheden, maar wat is de volgende stap? Hoe breng je het van papier naar praktijk?

Voor het uitvoeren van jullie ideeën en acties is draagvlak nodig, over de hele breedte van de school. Onder docenten natuurlijk, maar ook onder leerlingen, schoolleiding en ouders. Enthousiasme en actieve betrokkenheid van al deze groepen is de sleutel tot een succesvolle implementatie van jullie doorlopende leerlijn. In dit blog geven we je een aantal tips over het creëren van betrokkenheid. Daarnaast geven we ook een paar praktische tips voor het implementeren van de doorlopende leerlijn. 

1. Maak zichtbaar waar je mee bezig bent 

Als je niet aan anderen laat zien wat je doet, zal het belang ervan door hen ook niet snel worden gedeeld. Daar tegenover staat natuurlijk dat het niet mogelijk is iedereen te betrekken bij je proces, dan kom je geen stap vooruit. Een manier om mensen betrokken te maken is om zichtbaar te maken welke stappen je zet. Hang posters op van tussenresultaten, stuur verslagen door, schrijf updates op Magister of SOMToday, laat leerlingen (foto)rapportages maken van activiteiten, zet korte vragenlijsten uit om naar meningen, ideeën en reacties te vragen. Kijk ook eens naar de inspiratieposter Wereldburgerschap van Fawaka. Op zoek naar een manier om, onder begeleiding, schoolbreed input te verzamelen voor de implementatie? Wij organiseren hiervoor regelmatig sessies op scholen waarin we onze Wereldwijzer inzetten. Neem contact op om naar de mogelijkheden te vragen.

2. Neem (andere) docenten mee in je verhaal 

Vertel collega’s over waar jullie mee bezig zijn. En vertel ook vooral waarom het belangrijk is. Praat ze bij tijdens koffiemomentjes of in verloren digitale minuten. Maar inventariseer ook eens of er tijd is tijdens een studiedag of andere bijeenkomst die je mag gebruiken om over de doorlopende leerlijn internationalisering en wereldburgerschap te praten. Neem op die momenten ook de tijd om te vragen wat je collega’s ervan vinden. En wat zij nodig hebben om bij jullie aan te sluiten. Hoe kan jullie werkgroep internationalisering docenten ondersteunen in het in praktijk brengen van de doorlopende leerlijn? 

3. Luister naar je leerlingen

Uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling van leerlingen. Om het vergroten van hun interculturele bewustzijn en het versterken van hun interculturele vaardigheden. Zelf hebben ze ook vast genoeg te zeggen over waarom ze dit willen ontwikkelen. En op welke manieren ze dat willen doen. Wat vinden ze belangrijk als jullie een digitale uitwisseling met China willen organiseren? Wat zouden ze willen leren als ze in hun lokale omgeving interculturele achtergronden willen onderzoeken? Wat denken zij nodig te hebben aan interculturele vaardigheden als ze straks studeren of aan het werk gaan? Het betrekken van leerlingen geeft niet alleen input in de vorm van ideeën: het zorgt ook voor betere output in de vorm van leeropbrengsten doordat ze eigenaarschap ervaren. Om de betrokkenheid van leerlingen te stimuleren gebruiken we in het : ‘Adviestraject Doorlopende leerlijn internationalisering en wereldburgerschap’ een speciale mindmap. Deze kun je ook daarna, tijdens het implementatieproces, weer inzetten om leerlingen betrokken te houden bij hun eigen leren. 

4. Vertel ouders over internationalisering en wereldburgerschap 

Ga er niet vanuit dat ouders en verzorgers meteen weten waarom het belangrijk is met een Indiase leerling te communiceren over hoe zijn of haar dag eruit ziet. Of om de eigen cultuur en het Nederlandse perspectief eens goed onder de loep te nemen. Ook voor ouders geldt: neem ze mee in je verhaal en leg uit waarom het belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Tenslotte kunnen leerlingen in diezelfde tijd ook staartdelingen maken, een opstel schrijven of leren programmeren. Leg ze uit waarom ze dit nodig hebben. Licht toe dat internationalisering en wereldburgerschap middelen zijn om te werken aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. Maak je leerdoelen inzichtelijk, en richt daar de aandacht op – dus niet op de bestemmingen of activiteiten an sich. En, ga als je wil, een stapje verder: zijn er ouders die misschien een bijdrage kunnen en willen leveren in het activiteitenprogramma?

5. Blijf de schoolleiding betrekken bij de stappen die je zet 

De schoolleiding vindt dit onderwerp net als jullie werkgroep belangrijk, anders was die doorlopende leerlijn er niet gekomen. Maar ze zien niet elke stap die jullie zetten. En zien het ook niet als jullie de route op basis van nieuwe inzichten en geleerde lessen aanpassen en daarmee naar andere resultaten toe werken. Onze tip: informeer de schoolleiding over jullie plannen en acties en licht het toe wanneer je ze wijzigt. Vraag daarnaast ook naar hun input en ideeën. Draagvlak creëren onder de schoolleiding is voor een succesvolle implementatie van cruciaal belang. 

Een paar praktische punten nog 

Draagvlak is essentieel, maar daarnaast zijn er nog andere zaken waar je rekening mee kunt houden: 

6. Begin klein

Ben je eenmaal op dreef, dan zie je vaak overal mogelijkheden voor verbetering. En wil je soms ook alles tegelijkertijd aanpakken. Ons advies: doe dat niet. Begin klein. Focus bijvoorbeeld eerst op leerjaar één en laat internationalisering mee groeien. Het eerste jaar dus alleen leerjaar één, het tweede jaar voer je uit in jaar één en twee etcetera. Of je begint bij één stroming, om daarna naar de andere stromingen binnen jullie school uit te bouwen. Alles gelijk volledig willen aanpakken loopt vaak uit op stilstand. Het proces loopt spaak omdat het te groot is geworden. Houd het behapbaar en doe wat past bij jullie school, team, budget en beschikbare uren.

7. Maak onderscheid tussen korte- en langetermijnplannen

Bij het ontwikkelen van de doorlopende leerlijn internationalisering en wereldburgerschap heb je op allerlei niveaus nagedacht. Over dingen die jullie morgen al zouden kunnen uitvoeren, of volgende week of volgende maand. Denk aan het bellen van een collega om naar ervaringen te vragen, het houden van een overleg over langetermijnplannen en het inzetten van een vakoverstijgend pilot-project voor Engels en aardrijkskunde. Maar ook heb je het vast en zeker gehad over zaken die een langere aanlooptijd nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat er eerst budget moet komen of er eerst andere lesinhoud moet worden ontwikkeld en aangeboden. Kort gezegd: maak binnen de plannen die jullie hebben onderscheid tussen kortetermijn- en langetermijnplannen. En gebruik dat overzicht om een heldere en eerlijke tijdsplanning te maken die tot actie aan zet, maar tegelijkertijd ook laat zien dat je de tijd mag nemen.

8. Maak tijd en ruimte voor ontwikkeling 

Misschien een open deur, maar toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden: je hebt tijd nodig voor ontwikkeling. En daarvoor moet je tijd maken en krijgen binnen de uren die je hebt. Het is niet iets wat je erbij doet, waar je je avonduren of weekenden voor inzet. Het is natuurlijk fantastisch als je zo gepassioneerd bent dat je dat wilt, maar wij geloven dat dit niet haalbaar en duurzaam is. Want zo komt de tijd die werken aan een integrale leerlijn internationalisering een wereldburgerschap nooit realistisch ‘in de boeken’. En krijgt een eventuele opvolger of collega net zo weinig ruimte als jij, want het lukte toch binnen die uren? Daarbij is het onnodig: als jullie als school samen hebben besloten dat dit belangrijk is voor de toekomst van leerlingen, dan mogen daar ook uren en een budget aan gekoppeld worden. Het is een uitdaging, dat weten we. Maar praat erover met elkaar, op alle niveaus. En kijk samen naar wat mogelijk is door slim te werk te gaan. 

Het afgelopen jaar hebben we verschillende scholen met ons Adviestraject Doorlopende leerlijn internationalisering mogen helpen een leerlijn internationalisering en wereldburgerschap te ontwikkelen. 

Komend jaar ondersteunen we deze scholen graag bij de implementatie. In de zomer informeren we op de website en in de nieuwsbrief hoe we dit gaan doen en vanaf januari 2022 hebben we weer plek voor nieuwe projecten. Wil je op de hoogte worden gehouden? Schrijf je dan nu in voor de Globi – nieuwsbrief.