Wereldfestival: geheel verzorgde dag in teken van wereldburgerschap

Wil je binnen jullie thema- of projectweek aandacht besteden aan wereldburgerschap en internationalisering? Denk dan eens aan het organiseren van een wereldfestival! Globi’s Wereldfestival is een feestelijk lesprogramma waarin wereldburgerschap en cultuur centraal staan. Met een interessante balans tussen inhoud en plezier is het wereldfestival activerend en verdiepend tegelijkertijd. Leerlingen maken een mini reis over de wereld binnen de omgeving van de eigen school: een perfecte activiteit in het kader van internationalisation at home

Wereldfestival = sfeer + inhoud

Globi’s Wereldfestival is een dag (of meerdere dagen) waarop leerlingen ondergedompeld worden in andere culturen en hun eigen cultuur onder de loep nemen. Met interactieve en inhoudelijke activiteiten werken ze, zonder dat ze het zelf merken, aan hun interculturele vaardigheden en cultureel bewustzijn. Leerlingen ‘snuffelen’ aan tradities en gewoonten, proeven hoe het is om in een ander land te wonen en ontdekken wat het met anderen doet wanneer ze zich in Nederland vestigen. Een leerzame activiteit dus, en tegelijkertijd een feestelijke schooldag. Of zoals een leerling het laatst omschreef: ‘Het was de leukste dag van het jaar.’ 

De vaardigheden ‘open houding’ en ‘nieuwsgierigheid’ staan centraal

De ‘line up’ van het Wereldfestival draait om twee interculturele vaardigheden: open staan voor andere culturen en nieuwsgierigheid. Op allerlei manieren ontdekken leerlingen andere culturen en onderzoeken wat cultuur voor hen betekent. Leerlingen kijken ook in de spiegel: wat maakt mij een wereldburger? Op welke manieren ben ik dagelijks met cultuur bezig? Dat kan heel inhoudelijk zijn, maar ook heel dagelijks. Want waar komt de thee vandaan die thuis wordt gedronken en waar is de sjaal gemaakt die je draagt? Ook in Nederland ben je, vaak zonder het te beseffen, dagelijks met cultuur bezig. Vaak merken leerlingen aan het einde van de dag dat ze veel meer wereldburger zijn dan ze van tevoren hadden gedacht. 

Aandacht voor inhoud en een focus op doen

Ieder wereldfestival is opgebouwd uit activiteiten die samen voor de juiste balans zorgen in theorie, (inter)actie en sfeer. Denk bijvoorbeeld aan een les rondom een interculturele film, het spelen van het Globi-Trotterspel voor interculturele vaardigheden, een gastles waarbij leerlingen het begrip cultuur onderzoeken en een digitale dropping waarbij leerlingen erachter moeten zien te komen waar ter wereld ze zich bevinden. Maar ook is er veel ruimte voor culturele doe-activiteiten zoals Kung Fu, Karaoke, bollywood dance, yoga, mandela rekenen en Chinese kalligrafie.

Wereldfestival in thema: extra beleving

Steeds vaker organseren we ook Wereldfestivals met India of China als hoofdthema. Deze culturen zijn enorm rijk zijn en zeer verschillend van de Nederlandse cultuur. Daarmee doen deze landen een sterk beroep op de competenties ‘openheid’ en ‘nieuwsgierigheid’. Onderdeel van een themafestival is altijd een gastles, bijvoorbeeld de gastles “China: van fabriek van de wereld tot innovator’ of ‘‘India: land van contrasten’. Ook is er een online uitwisseling met een school uit het desbetreffende land. Het is verbazingwekkend hoe leerlingen zich, binnen zo’n online uitwisseling, durven openstellen en vanuit nieuwsgierigheid de ander willen ontdekken. Zo kan het gebeuren dat een vraag over het uniform van een Indiase leerling leidt tot een gesprek over waarden als saamhorigheid, gelijkheid, identiteit en individualisme. 

Wereldfestival: concreet én flexibel

Het mooie aan het Wereldfestival, zo vertellen scholen ons, is dat het een totaalpakket is dat je flexibel in kunt vullen. Aan de ene kant is het programma gekaderd en is er weinig input nodig vanuit de school. Tegelijkertijd is het programma binnen die kaders aan te passen aan de wensen en behoeften van de school. Zo kan het programma bijvoorbeeld voor meerdere leerjaren door elkaar georganiseerd worden, aan verschillende niveaus worden aangepast, verdeeld worden over verschillende dagen, Engels als voertaal hebben of aangevuld worden met een professionaliseringsbijeenkomst voor docenten. Wij denken graag met je mee over wat bij jullie past.

Wat moeten we nog zelf doen als school?  

Vind je het interessant klinken, maar denk je toch dat de organisatie jullie teveel tijd gaat kosten? Als Globi nemen we veel werk uit jullie handen. Er blijven een paar dingen over waar je als school zorg voor draagt. Dat is de bezetting van docenten voor het klassenmanagement, het reserveren van de lokalen en het betrekken van collega’s in de voorbereiding van het festival. Dit laatste proberen we je zo makkelijk mogelijk te maken met onder andere een handboek, checklist en sfeervideo. Daarna is het vooral een kwestie van meedoen!

Meer weten over het Wereldfestival? Bekijk de brochure. Of maak een afspraak zodat we je er alles over kunnen vertellen.