Story Circles: methode voor interculturele vaardigheden

Op zoek naar een toegankelijke en tegelijkertijd diepgaande methode om met leerlingen, studenten of collega-docenten te werken aan interculturele competenties? Maak kennis met Story Circles. Deze methode is gericht op begrijpend luisteren en bij uitstek geschikt voor het delen van interculturele ervaringen, dilemma’s en opvattingen.

Wat is Story Circles? 

De methode Story Circles is ontwikkeld door Darla Deardorff in opdracht van Unesco en gebaseerd op onderzoek binnen verschillende culturen naar hoe er conflicten worden opgelost. Dat betekent niet dat er conflicten moeten zijn om deze methode toe te kunnen passen, het gaat er vooral om dat leerlingen en studenten naar elkaar luisteren en het geven van een reactie leren uitstellen. Waarom dat belangrijk is? Een eerste, snelle reactie is vaak ingegeven vanuit en doordrongen van het eigen perspectief. Wanneer je je reactie uitstelt en jezelf de ruimte geeft om te luisteren, kun je dieper duiken in het verhaal van de ander. En een echt nieuw perspectief ontdekken.

Hoe werkt de methode? 

In kleine groepjes van ongeveer drie tot vijf gaan leerlingen of studenten de dialoog aan. Die dialoog verloopt volgens drie onderdelen: een introductievraag, een thematische, inhoudelijke vraag en een reflectie onderdeel. Tijdens het doorlopen van deze drie onderdelen staat een ‘praat instrument’ centraal: alleen als je dat (één per groepje) in handen hebt mag je praten. Bij Globi gebruiken we bijvoorbeeld een steen.Het werken met de steen als ‘praatinstrument’ reguleert het luisteren en uitstellen van reacties binnen de groep. De verschillende onderdelen kun je met vragen invullen die voor jullie groep toepasselijk zijn. We geven twee voorbeelden:  

 • Introductievraag: Waar komt je naam vandaan? Wat betekent je naam en hoe heb je hem gekregen? 
 • Themavraag: Wat is je meest bijzondere interculturele ervaring?
 • Reflectievragen: Welke verbindingen en vergelijkingen kun je maken tussen de verschillende verhalen? Welke ideeën en inzichten komen naar boven bij de verschillende verhalen? 

Een ander voorbeeld: 

 • Introductievraag: Welke drie woorden omschrijven jouw identiteit het best? 
 • Themavraag: Heb je weleens gezien dat iemand gediscrimineerd werd? En wat deed je toen? 
 • Reflectievragen: Welke ideeën en inzichten komen naar boven bij de verschillende verhalen? Hoe zou jij, na het horen van deze verhalen, met dezelfde situatie omgaan? Zou je iets veranderen aan je gedrag en zo ja, waarom?

De richtlijnen per onderdeel van de dialoog verschillen wat van elkaar. We hebben een worksheet gemaakt waar ze in staan. 

Hoe kun je Story Circles inzetten? 

Met de methode Story Circles werk je aan interculturele competenties. Denk hierbij aan respect, luisteren, nieuwsgierigheid, zelfbewustzijn en empathie. Daarmee is het een mooie methode om te werken aan interculturele ontwikkeling en wereldburgerschap. Binnen de methode kun je de invalshoek steeds aanpassen door het thema en de vragen te veranderen. Ook kun je de moeilijkheidsgraad aanpassen door de thematische vraag anders in te vullen: een vraag naar je leukste ervaring met een andere cultuur is toegankelijker dan de vraag of je je weleens gediscrimineerd of buitengesloten hebt gevoeld. 

Wat zijn de belangrijke aandachtspunten als je werkt met Story Circles? 

De methode is vrij eenvoudig om in te zetten en gelijk diepgang te creëren, maar er zijn een paar zaken waar we je adviseren rekening mee te houden: 

 • Het is belangrijk dat het gevoel van veiligheid voldoende goed is binnen de groep. Besteed daar veel aandacht aan. Een tip van Unesco is bijvoorbeeld het opzetten van een rustig muziekje bij aanvang van de les en het inpassen van rustmomenten.
 • Luisteren is voor iedereen lastiger dan je denkt en de leerlingen en studenten zullen daarin begeleiding nodig hebben. We adviseren je dit niet in je eentje te doen, maar met twee of drie begeleiders. 
 • Time management is een belangrijk onderdeel binnen Story Circles. Maak daar één iemand binnen de groep verantwoordelijk voor. Zo creëer je ook een gevoel van eigenaarschap onder de deelnemers. 
 • Pas je vragen en inhoudelijke invalshoek aan op je groep. Wat is betekenisvol voor deze groep? Welke intensiteit kan deze groep aan? 
 • De steen is een belangrijk onderdeel binnen de methode, maar het hoeft geen steen te zijn. Als je een drukke groep hebt en een steen niet geschikt vindt, vervang je dit door iets anders. Belangrijk is dat het een zichtbaar instrument is, zodat iedereen altijd kan zien wie er aan het woord hoort te zijn. 

Klaar om aan de slag te gaan? 

Wil je meteen aan de slag gaan met de methode Story Circles? Met onze worksheet kun je direct aan de gang en meer informatie vind je in het handboek dat Unesco over de methode ontwikkelde. Wil je meer ondersteuning bij het werken met Story Circles of op het gebied van interculturele vaardigheden en intercultureel bewustzijn? Wij komen graag een workshop Story Circles geven, neem hiervoor contact met ons op.