Internationale ervaringen maken je creatiever

Het klinkt logisch en aannemelijk: internationale ervaringen bevorderen creativiteit. Maar is het ook echt zo dat reizen nuttige ervaringen oplevert? Welke voordelen heeft het? Adam Galinsky, hoogleraar aan de Columbia Business School, doet hier al jaren onderzoek naar en weet inmiddels veel van de effecten van internationale ervaringen op het functioneren van mensen.

Internationale ervaring maakt inderdaad creatief

Zijn onderzoek wijst uit dat mensen met meer internationale ervaring met meer verschillende oplossingen voor een lastig vraagstuk komen, beter in staat zijn out-of-the-box te denken om ingewikkelde problemen op te lossen en meer verschillende en bruikbare suggesties kunnen verzinnen. Dat is positief voor het bedrijf waar ze werken en voor de eigen loopbaan.

Het onderliggende mechanisme ontdekt

Maar hoe komt dit nu? Galinsky en zijn onderzoeksgroep ontdekten het onderliggende mechanisme: de vergroting van iemands cognitieve flexibiliteit. Mensen leren zich bij internationale ervaringen te verplaatsen in een andere denkwijze en een ander perspectief. Mensen ontdekken bijvoorbeeld dat hetzelfde gedrag in een ander land een heel andere betekenis kan hebben.

In de breedte en in de diepte

Een vereiste is wel, zo ontdekten de onderzoekers, dat iemand zich ook echt verdiept in de culturele verschillen die hij of zij tegenkomt bij zo’n internationale ervaring.  Diepte definiërden de onderzoekers in termen van de tijd die iemand in het buitenland doorbracht of de duur van internationale contacten. Hoe meer die tijd of duur toenam, hoe meer ook het creatieve vermogen versterkte. Hoeveel verschillende landen iemand bezocht en hoeveel verschillende internationale contacten iemand onderhield droegen niet bij aan de cognitieve flexibiliteit. Sterker nog; dit droeg soms bij aan morele flexibiliteit. Ze waren vaker oneerlijk en hielden zich sneller niet aan afspraken en regels. 

Meer lezen over het onderzoek en de resultaten? Lees het artikel van Naomi Ellemers voor het FD dat we als bron voor dit blog gebruikten: ‘Internationale ervaring bevordert creativiteit op het werk.’