E-learning: Interculturele communicatie op het MBO

Misschien wist je al dat je voor trainingen over interculturele vaardigheden in onderwijs bij ons terecht kunt. Maar wist dat we e-learnings voor je kunnen ontwikkelen op dit gebied? En je voor een blended learning traject over cultuur en interculturele communicatie ook bij ons terecht kunt? Om je een indruk te geven van wat we daarin kunnen betekenen, vertellen Noa en Rosanne over de e-learning die Globi ontwikkelde voor het MBO. 

MBO Amersfoort & professionalisering: meer aandacht voor cultuur 

Rosanne: “Het MBO Amersfoort is de eerste MBO die met de e-learning aan de slag gaat. Vorig jaar gaven we daar een cursus interculturele communicatie. Het MBO Amersfoort vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan internationale competenties, dat is echt een speerpunt van hun onderwijs. Dit jaar mogen we ze hier weer bij ondersteunen, en dan met een e-learning en blended learning traject. De niveauverschillen binnen de groep waren bij de eerste training, de ‘gewone training’, groot en er was relatief veel tijd nodig voor theorie en instructie. In de nieuwe vorm, de e–learning, kunnen we theorie en instructie zo geven dat iedereen deze op diens eigen tempo kan volgen. Op de fysieke trainingsdagen, die je na de e-learning kunt bezoeken, is er dan alle ruimte voor werkvormen, interactie en reflectie. De e-learning is dus echt gericht op informatie en theorie ontdekken, en de training daarna op het reflecteren op het eigen handelen.”

E-learning culturele diversiteit: inhoud die aanspreekt

Rosanne: “Het belangrijkste dat MBO-docenten in deze e-learning leren, is hoe je cultuur kunt inzetten in je eigen lespraktijk. Als je een cultureel diverse klas hebt, leer je hoe je dat kunt gebruiken om je lessen te verrijken. Is je klas niet erg divers, dan leer je hoe je culturele diversiteit op andere manieren een plek kunt geven in je onderwijspraktijk’. Noa: “De e-learning is opgebouwd in drie hoofdthema’s: intercultureel bewustzijn, interculturele communicatie en interculturele diversiteit. Binnen die drie thema’s maken we gebruik van filmfragmenten met culturele dilemma’s, podcasts en casussen uit het MBO op het gebied van cultuur. Aan de orde komen bijvoorbeeld thema’s als stereotypering, subculturen en superdiversiteit. Alle inhoud wordt toegepast op de context en de lespraktijk binnen het MBO. Door middel van opdrachten ga je hier zelf actief mee aan de slag en ontdek je wat past bij jouw specifieke lessituatie.”

De grondbeginselen: uitgangspunten en leerdoelen

Rosanne: “Aan de e-learning ligt dezelfde opzet ten grondslag als aan al onze producten: we beginnen bij het bewust worden van je eigen cultuur, je culturele zelfbewustzijn. Daarna maken we de stap naar het onderzoeken van de ander en de cultuur van de ander. Tot slot laten we zien hoe je de onderwerpen en theorie die we hebben besproken kan terugbrengen in je eigen onderwijspraktijk en -context. Alledrie de onderwerpen zijn opgebouwd vanuit heldere leerdoelen. En in de hele opzet laat de e-learning een paar belangrijke boodschappen zien: dat cultuur niet alleen gaat over wat er in je paspoort staat, maar breder en complexer is. Je leert cultuur als het ware anders ontdekken. Ook ga je herkennen wanneer cultuur een rol speelt binnen een conflict en wanneer niet. Vaak wordt in een dilemma de oorzaak bij cultuur gezocht, maar ligt deze in werkelijkheid soms bij een heel andere factor.” Noa “Wat ook naar voren komt, is dat cultuur naast ingewikkeld ook verrijkend is. En dat je eigen perspectief niet de waarheid is, maar naast vele andere perspectieven staat. Je ontdekt andere perspectieven en kunt deze verklaren. En je leert ermee om te gaan, zonder jezelf en je eigen perspectief opzij te zetten.”

Praktische voordelen van Globi’s e-learning en blended learning

Rosanne: “Los van het voordeel dat deelnemers nu op hun eigen tempo met dit mooie onderwerp aan de slag kunnen gaan, kunnen we met een e-learning ook beter differentiëren. We kunnen verdieping bieden aan die deelnemers die meer willen leren. Dat doen we bijvoorbeeld door extra bronnen, materialen en opdrachten te geven. De lessen staan in een onze eigen Globi Academie, een gebruiksvriendelijke plek voor online leren over cultuur in onderwijs. Binnen die omgeving kun je gemakkelijk direct vragen stellen. En neem je deel aan het blended traject, dan kun je natuurlijk ook al je vragen bespreken bij de trainingsdagen.”

Is een e-learning of blended learning over cultuur ook iets voor jullie onderwijsinstelling? De e-learning ‘Interculturele Communicatie in het MBO’ is vanaf 1 november open voor alle MBO’s in Nederland. Neem contact met ons op voor meer informatie!