ga('send', 'pageview');

Competenties van de jonge wereldburger

Onze wereld mondialiseert. Om flexibel te kunnen schakelen tussen verschillende culturen en om goed te kunnen functioneren in een internationale leer-, leef- en werkomgeving, zijn interculturele vaardigheden onontbeerlijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het deze vaardigheden zijn die leerlingen en studenten helpen bij hun eerste stappen als wereldburger. Vanuit deze gedachte focussen wij op de ontwikkeling van interculturele vaardigheden, door middel van lesmethodes, trainingen en uitwisselingsprogramma’s in Nederland, China en India.

Interculturele vaardigheden, wat zijn dat…

Nieuwsgierig zijn naar andere culturen, flexibel zijn, begrip kunnen tonen voor andere tradities en kunnen wisselen van perspectief – allemaal interculturele vaardigheden die ons helpen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met andere culturen. Niet alleen tijdens onze reizen en vakanties naar het buitenland, maar ook bij een internationale studie, een baan in een ander land of een opdracht binnen een multicultureel team. Of dat nu in Nederland, of ergens anders op de wereld is.

…en hoe gaat dat dan?

Soms is het lastig om je comfortabel te voelen in een andere cultuur. Maar hoe meer je geconfronteerd wordt met uitdagingen en verschillen, hoe meer je strategieën ontwikkelt om hier aandachtig en bewust mee om te gaan. En hoe meer overeenkomsten je zult ontdekken. Tijdens een internationale uitwisseling leren zowel leerlingen als docenten om te gaan met de uitdagingen die een samenwerking met een geheel andere cultuur met zich mee brengt.

button-china
button-india 

agenda

Wij geven regelmatig trainingen en workshops.

 

Uitwisselen

Jij wil je leerlingen of studenten ervaringen bieden waarmee ze hun interculturele competenties vergroten. Een bijzondere manier om dat te doen is door uit te wisselen; een leerling of student krijgt dan niet alleen maar een indruk van de andere cultuur, maar doet hier ook echt in mee. Ze logeren bij de ander thuis, nemen deel aan het lokale, dagelijkse leven en maken kennis met het onderwijs. Maar de grens overgaan staat niet garant voor intercultureel leren: mobiliteit met een duurzaam leereffect vraagt om een goede relatie met je partnerschool én een uitgebalanceerd uitwisselingsprogramma.

De bestemmingen: China en India

Bij Globi. ondersteunen we scholen bij het opzetten van partnerrelaties en het creëren van uitwisselingen met een leereffect voor lange termijn. Daarbij zijn twee BRIC-landen onze specialismen: China en India. Beide landen hebben alles in zich om leerlingen en studenten indrukwekkende en waardevolle ervaringen mee te geven: de cultuur en het dagelijks leven is wezenlijk anders dan hier en tegelijkertijd zijn het grootmachten waar we in Nederland meer en meer mee te maken krijgen.

 

China: oude wijsheid en snelle technologie

 

China: er gelden andere normen en waarden, technologie viert er hoogtij en de Chinese taal is geweldig rijk en betekenisvol. Ook in het onderwijs is het verschil duidelijk merkbaar, de lessystemen in Nederland en China zijn totaal anders ingericht. Een uitwisseling met China is voor scholieren én docenten niet alleen de ervaring van hun leven, maar vooral ook een ervaring waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Kennis en ervaring met een economische en culturele grootmacht geeft scholieren en studenten de kans om een unieke basis te leggen voor hun toekomst.

China

Uitwisselen met China, hoe pakken we dat aan?

Bij onze uitwisselingen tussen Nederlandse en Chinese scholen staan educatieve doelen centraal. Een uitwisseling met China kan plaatsvinden vanuit verschillende invalshoeken, zoals taal, vaardigheden of cultuur. Denk aan thema’s als wereldburgerschap, duurzaam ondernemen, internationaal onderwijs of toerisme. We zien het liefst dat een uitwisseling opgebouwd wordt vanuit een lange-termijn visie, als onderdeel van een partnerrelatie met een Chinese school.

…en wat is daarin de rol van Globi?

We werken graag samen met scholen en instellingen die een uitgesproken visie hebben op het gebied van internationalisering. Je geeft zelf aan waarbij je onze hulp nodig hebt – wil je een compleet programma waarbij wij het meeste werk op ons nemen, of houd je de regie liever in eigen hand? We gaan graag met je in gesprek om een maatwerkoplossing aan te bieden.

Samenwerking

We werken graag samen met scholen die een uitgesproken visie hebben op het gebied van internationalisering.

Een impressie:

 

 

 

India: oude erfenissen en nieuwe bedrijvigheid

Het land van de tegenstellingen: zo noemen ze India ook wel. De armoede op straat zie je pal naast rijkdommen als de Taj Mahal. Hoe dichtbevolkt de grootste steden zijn, zo weinig mensen zie je op het uitgestrekte platteland. In India voel je de erfenissen van het koloniale verleden en de strijd om onafhankelijkheid. Tegelijkertijd groeit er een hoop, en daarmee doelen we niet alleen op het inwonersaantal (1,3 miljard inwoners, na China het land met de meeste inwoners): met hervormingen op economisch gebied investeert India flink in de groei van welvaart. Nederland is een van de belangrijkste investeerders in India en andersom investeert India veel in Nederland.

India

Uitwisselen met India. hoe pakken we dat aan?

Wat kunnen leerlingen en docenten leren in en van India en welke context is daarvoor het meeste geschikt? Samen kijken we naar je vragen op het gebied van samenwerken met India en komen we tot een uitwisselingsvorm die het beste bij je leerlingen past. Regelmatig krijgen wij concrete aanvragen van Indiase scholen, op zoek naar een Nederlandse uitwisselingspartner. Door goed te kijken naar schoolprofielen en passende thema’s ondersteunen we bij het leggen van de basis voor een duurzaam en inhoudelijk project.

…en wat is de rol van Globi?

Net als bij de uitwisselingen met China werken we ook bij India samen met de onderwijsprofessionals van scholen die een duidelijke visie hebben op wat zij willen bereiken op het gebied van internationalisering. Samen onderzoeken we met welke hulp jullie gebaat zijn en wat jullie zelf willen en kunnen doen. Omdat de taalbarrière minder groot is dan bij uitwisselingen naar China, leert de ervaring dat je met een uitwisseling naar India veelal uit de voeten kunt met een jaar begeleiding vanuit Globi: daarna lukt het de meeste scholen de uitwisseling rechtstreeks met de Indiase partnerschool invulling te geven.

…hoe zit het met armoede en veiligheid?

Voor de uitwisselingen focussen we voornamelijk op het zuiden van India, zoals Bangalore en Mysore. Zuid-India staat bekend als ‘het vriendelijkste deel van India’, onderwijs is hier over het algemeen van goede kwaliteit en men is sterk gericht op innovatie. De aanwezigheid van grote (internationale) hi-tech en IT bedrijven geeft de lokale economie en internationalisering van scholen een grote boost. Het contrast tussen arm en rijk is ook hier groot, maar minder schrijnend dan in het noorden – qua veiligheid en indrukken voor jonge leerlingen daarom wat ons betreft een uitstekend gebied om mee te beginnen. Via het Eumind-netwerk, beheerd door Globi, werken we samen met scholen in Mumbai en omgeving.

Meer informatie

Samen kijken we naar je vragen op het gebied van samenwerken met India en komen we tot een uitwisselingsvorm die het beste bij je leerlingen past.

 

Methoden en materialen Intercultureel Onderwijs

 

Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan met interculturele vaardigheden. Je hoeft immers niet altijd ver weg te gaan om contact met andere culturen te maken. En vergeet vooral het culturele bewustzijn van de docenten niet! Wij bieden een aantal methoden en materialen aan om actief te werken aan de ontwikkeling van interculturele vaardigheden van zowel leerlingen en jonge studenten als docenten.

 

 

 

Globi-Trotterspel


Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen.
Globi-Trotter is een praktische en laagdrempelige lesmethode om actief aan de slag te gaan met internationale en interculturele vaardigheden.

Interculturele competenties, gewoon in de klas

Je leerlingen of studenten in Nederland laten werken aan interculturele competenties? Of leerlingen en studenten in Nederland alvast voorbereiden op wat ze tijdens hun uitwisseling, stage of andersoortige buitenlandervaring te wachten staat? Globi-Trotter is een bordspel waarmee je op een toegankelijke en leuke manier samen met leerlingen en studenten werkt aan de ontwikkeling en versterking van interculture vaardigheden als openheid, flexibiliteit, cultureel zelfbewustzijn en onderhandelen.

Lesmethode voor interculturele vaardigheden

Met het Globi-Trotter bordspel reizen leerlingen of studenten de wereld rond en maken kennis met verschillende culturen. Terwijl ze hun eigen reismissie proberen te voltooien komen ze interculturele dilemma’s tegen en doen nieuwe sociale contacten op. Leerlingen en studenten komen zo niet alleen in aanraking met allerlei nieuwe culturele situaties, maar worden ook actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie.

De kern: interculturele dilemma’s oplossen

Met interculturele dilemma’s kun je verschillend omgaan. Helemaal opgaan in de andere cultuur bijvoorbeeld, zodat je mogelijk jezelf verliest. Of juist helemaal bij jezelf blijven, met als gevolg dat je niet open staat voor nieuwe culturen. Er is een derde strategie: jezelf verwonderen over de situatie en een middenweg kiezen. Globi-Trotter zit vol interculturele dilemma’s en oplossingen die gebaseerd zijn op deze drie strategieën. Leerlingen en studenten analyseren de dilemma’s en bepalen hun strategie. ‘Wat past bij de situatie?’ en ‘Wat past bij mij?’ Zo ontstaan dialogen en discussies die de blik van een leerling of student verruimen.

Globi-Trotter: voor vo, mbo en ho

Globi- Trotter is geschikt voor leerlingen uit alle leerjaren van het voortgezet onderwijs en kan ook ingezet worden in de hogere mbo- en hbo-jaren. Afhankelijk van leerjaar en niveau leidt het spelen van dit spel tot verschillende discussies en leermomenten.

Wilt je meer informatie? Lees en download de brochures van Globi-Trotter voor vo, mbo of hbo. Mail voor meer informatie naar info@globi.nl of kijk op deze pagina van NUFFIC, waar je het spel kunt bestellen.