Subsidie voor internationalisering en wereldburgerschap

Ontdek de mogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

De wereld wordt iedere dag een stukje kleiner door mondialisering. We raken meer en meer met elkaar verbonden door social media, de video’s die we kijken op YouTube, het eten dat we eten en de kleding die we dragen. Maar ook door onze reizen, studies, stages en werk in het buitenland. Grenzen vervagen, waardoor het steeds belangrijker wordt om te begrijpen wie je bent in relatie tot anderen. Dat levert het het primair en voortgezet onderwijs een grote uitdaging op: hoe leiden we onze leerlingen hiertoe op?

Als school kun je twee onderwijssubsidies aanspreken om leerlingen op te leiden tot bewuste en zelfverzekerde wereldburgers: de IFO-subsidie (Internationalisering Funderend Onderwijs) en subsidie van Erasmusplus.

IFO-subsidie

Deze subsidie in bedoeld voor alle activiteiten en nascholing binnen Nederland waarmee je  internationalisering in je schoolbeleid verankert.

Meer over de IFO-subsidie

Erasmusplus

De Erasmusplus subsidie is bedoeld voor nascholing van docenten, fysieke uitwisseling van docenten en leerlingen, korte stages en schoolpartnerschappen binnen Europa.

Meer over Erasmusplus

Wij denken met je mee

Als Globi werken we veel samen met scholen die de IFO-subsidie of de Erasmus+ subsidie aanvragen of hebben aangevraagd. Heb je vragen over het aanvragen van de subsidies? We denken graag met je mee over het proces. En ook over hoe je de subsidie voor jullie school het beste in kunt zetten.

Vragen over onderwijssubsidies voor internationalisering en wereldburgerschap?

Neem contact met ons op