Internationaliseringsubsidie internationalisering

Subsidies voor internationalisering in het onderwijs

By 2020-07-09 No Comments

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen we in het onderwijs te maken met aanzienlijke veranderingen in het subsidielandschap. Internationaliseringcoördinatoren in het PO, VO, en MBO opgelet ; subsidies voor zowel mobiliteit als het ontwikkelen van een gedegen internationaliseringscurriculum gaan op de schop. Wat verandert er precies? Kijk mee.

Van subsidie naar accreditatie: Erasmus+ (PO, VO en MBO)

Erasmus+ subsidies voor uitwisselingsrelaties en mobiliteit voor leerlingen en studenten worden vanaf 2021 volledig ondergebracht onder Key Action 1. Subsidieaanvragen voor mobiliteit dien je vanaf 2021 dus ook alleen nog maar in voor eigen school, leerlingen en personeel. Er komt echter een limiet op het aantal losse aanvragen dat je mag indienen onder KA1: binnen een periode van vijf jaar mogen er slechts twee losse aanvragen gedaan worden, met elk maximaal 30 deelnemers (inclusief begeleiding). Scholen die meer aanvragen willen doen zullen zich moeten laten accrediteren. 

Tijdens het nieuwe accreditatieproces wordt het beleidsplan internationalisering van de school getoetst en zal er dus niet inhoudelijk ingegaan worden op denspecifieke internationaliseringsactiviteiten. Na het behalen van een Erasmus+ accreditatie ben je als school zeven jaar lang, van 2021 t/m 2027, gegarandeerd van financiering voor de KA1 projecten die je organiseert. In plaats van een nieuwe aanvraag, hoef je nu alleen nog maar een budgetaanvraag in te dienen voor elke internationaliseringsactiviteit. Let op: partnerscholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van KA1 subsidies of de accreditatie. Gezamenlijk een aanvraag indienen is er dus niet meer bij. Lopende KA1 en KA229 projecten kunnen gewoon afgemaakt worden. 

Subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO, voorheen IPV)

In deze steeds verder mondialiserende wereld is het van belang onderwijs aan te bieden waarmee leerlingen leren te communiceren en samenwerken in een internationale context. Internationalisering en het onderwijzen van internationale vaardigheden is inmiddels dus ook een onlosmakelijk onderdeel van het Nederlandse onderwijsaanbod. Wat wel vaak nog mist in dit aanbod is een integrale aanpak. Internationalisering wordt buiten het reguliere curriculum om aangeboden en vormt daardoor geen doorlopende leerlijn. Om inbedding van internationalisering in het curriculum te stimuleren is de IFO-subsidie in het leven geroepen. Met deze subsidie kun je als school werken aan het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s waarbij internationalisering onderdeel vormt van het standaard onderwijsaanbod. 

In de IFO-subsidieregeling wordt het volgende verstaan onder internationalisering: het ontwikkelen van internationale oriëntatie, kennis, communicatie, reflectie en samenwerking met als doel het verwerven van internationale competenties van de leerling en de docent. Met activiteiten, trainingen en programma’s die dit doel dienen kom je als school in aanmerking voor het aanvragen van deze subsidie.

Meer subsidiemogelijkheden voor internationalisering in onderwijs

Informeer ook eens bij jullie lokale gemeente naar de subsidies die er beschikbaar zijn om internationalisering binnen het onderwijs te stimuleren en zusterverbanden te versterken. Een lokale subsidie stimuleert regionale samenwerking in internationalisering en is toegespitst op regionale speerpunten. Hierdoor werken parallelle projecten onderling versterkend en sluiten de projecten naadloos aan bij lokale behoeften. 

Nieuw aanbod van Globi

Globi ondersteunt scholen al jaren bij het opstellen of aanscherpen van visie en beleid op internationalisering. Vanaf komend schooljaar bieden we ook op zichzelfstaande adviestrajecten en workshops aan waarmee internationalisering naar een hoger niveau getild kan worden, bijvoorbeeld voor het behalen van de Erasmus accreditatie. Ook Globi’s trainings-, advies- en digitale uitwisselingsaanbod kan gefinancierd worden met de IFO-subsidie. Neem vrijblijvend contact op via info@globi.nl voor meer informatie.