Programma’s

Van leerling, student of docent naar wereldburger

Uitwisselingen

Met ons netwerk van scholen en bedrijven in China en India organiseren we uitgebalanceerde uitwisselingsprojecten.

Wereldstages

Leerlingen doen wereldse werkervaring op door uitdagende opdrachten bij onze relaties in China en India.

Professionalisering

We organiseren trainingen, studiereizen en interculturele projecten voor onderwijsprofessionals.

Educatie en ontwikkeling die grenzen over gaat

In onze programma’s en projecten focussen wij op internationalisering met India en China. Het zijn allebei landen met een rijke cultuur en groeiende economie waarbij de verschillen met Nederland bijna net zo talrijk zijn als het aantal inwoners.

Elk programma of project, zowel in India en China als hier in Nederland, richten we altijd in aan de hand van jullie educatieve doelstellingen en visie op internationalisering.

Uitwisseling

Hoe meer je geconfronteerd wordt met uitdagingen en verschillen, hoe meer strategieën je ontwikkelt om hier aandachtig en bewust mee om te gaan. En hoe meer overeenkomsten je zult ontdekken. Tijdens een internationale uitwisseling leren zowel leerlingen en studenten als docenten om te gaan met de uitdagingen die een samenwerking met een geheel andere cultuur met zich mee brengt. Het resultaat is dat je interculturele competenties ontwikkelt waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Zien en beleven

Kies je als onderwijsinstelling voor een uitwisseling, dan bied je leerlingen, studenten én docenten echte, lokale ervaringen aan. Een leerling of student draait voor een week mee aan het onderwijsprogramma van de lokale partnerschool en woont bij een Chinese of Indiase leeftijdsgenoot in huis. Niet alleen zien, maar ook beleven: dat is het unieke aan een uitwisseling.

Leren van elkaar

Andersom beleven de buitenlandse buddy’s in Nederland hoe het is om hier te leven en studeren. Door onderdeel te zijn van het dagelijkse leven proeven de leerlingen de cultuur van binnenuit. Met activiteiten en projecten waarin we interactie flink stimuleren, versterken leerlingen bewust en onbewust interculturele competenties zoals flexibel zijn, je oordeel kunnen relativeren en nieuwsgierig zijn.

Bekijk de brochures over onze uitwisselingen met China en India:

Een goede balans

Gedurende onze uitwisselingsprogramma’s en wereldstages bieden we leerlingen én docenten een gevarieerd en uitgebalanceerd programma.

Leerzaam

Leerlingen en studenten werken niet alleen aan hun talenknobbel, maar ontwikkelingen ook interculturele competenties die een leven lang meegaan.

Cultureel

Tijdens een uitwisseling leer je een cultuur van binnenuit kennen. Dat zorgt voor uitdagingen en leermomenten over zowel de andere, als de eigen cultuur.

Sociaal

Er is voldoende ruimte voor groepsactiviteiten en ontspanning. Ook zorgt het verblijven bij een gastgezin voor een extra sociale dimensie in de ervaring.

This experience enriched me and widened my horizon. In the future I’ll make great efforts to get more knowledge beyond textbooks. I hope one day, I can see the Dutch buddies again.

Li Shuaicong
Leerling van de Chinese partnerschool van het Rijnlands Lyceum Wassenaar

Over the years, the preparation, feedback and evaluation that Globi has provided, has ensured that each year the exchange is an improved experience. Not only in the visit to Beijing, but in the return visit to Haren as well.

Mike Weston
International School Groningen (onderdeel Maartenscollege)

Wereldstage

Werken aan internationale ambities, beroepsmatige vaardigheden en interculturele competenties: tijdens een wereldstage doen leerlingen het allemaal tegelijkertijd.

Een gala helpen organiseren, onderzoek doen naar handelsrelaties of colleges Nederlands geven: met uitdagende opdrachten bij onze relaties in Beijing en Bangalore doen leerlingen wereldse werkervaring op.

Ondertussen proeven ze van de lokale cultuur en doen waardevolle kennis over zichzelf op.

Meer weten?

De leerlingen kwamen elke dag enthousiast terug van hun stage met verhalen over de dag en de reis met het openbaar vervoer. Dat was erg mooi, vooral omdat ze hierbij lieten zien hoe ze groeiden in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Sandra van Werkhoven
Beekdal Lyceum, Arnhem

Bijzondere, educatieve en acht heel gezellige dagen. Vanwege de goede voorbereiding ben ik zelfverzekerd mijn stageweek in gegaan. Natuurlijk was het spannend, ik wist niet precies wat me te wachten stond. Gelukkig verdween dit vrijwel direct na dag één.

Hannah Heijnen
Deelneemster wereldstage Beijing 2018, KSG Apeldoorn

Professionalisering

Het vormgeven van internationalisering gaat niet alleen over het aanbieden van activiteiten aan leerlingen en studenten. Om internationale activiteiten een langdurig effect te geven, is het belangrijk om je ook te richten op de  professionalisering van de onderwijsinstelling.

Daarom ontwikkelen we hier programma’s en projecten voor: van trainingen en studiereizen naar het buitenland tot op maat gemaakte interculturele projecten en internationaliseringstrajecten. De vorm die we samen kiezen staat altijd in dienst van de leerdoelen. En we gaan uit van de ervaring en het inzicht dat er binnen jullie organisatie al is.

Meer weten?

Eén van de bezoeken tijdens de studiereis naar India heeft me laten zien wat ook alweer de basis is van onderwijs: de roeping voelen om kinderen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, ook al gaat dit in kleine stapjes.

Deelnemer studiereis India
2016

China en India

China was, toen Globi in 2012 begon, een land dat meestal niet op de kaart stond bij scholen. Was er wel draagvlak voor een uitwisseling met deze onbekende bestemming, dan was het organiseren ervan vaak een te grote uitdaging en werd het afgeblazen. Zonde, vonden wij.

Zelf hebben we ervaren hoe bijzonder en leerzaam het is de Chinese cultuur en het Chinese onderwijs van binnenuit te ervaren. We startten daarom met het ondersteunen van scholen hierbij, om zo het uitwisselen met China toegankelijker te maken.

Hetzelfde doen we nu ook met India: net als China een grootmacht met een totaal andere cultuur die voor de internationalisering op Nederlandse onderwijsinstellingen nog een uitdagende keuze is.