ChinaInternationaliseringUitwisseling

Op uitwisseling naar China: is dat wel veilig?

By 2019-10-07 No Comments

Als school ben je verantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen, ook wanneer je met ze op uitwisseling gaat over de grens. In de keuze voor een bestemming is de factor veiligheid daarom erg belangrijk. Maar hoe zit dat als je uitwisselt met China? Is deze verre bestemming veilig genoeg om Nederlandse leerlingen mee naartoe te nemen? In dit blog vertellen we je de status van de veiligheid in China op het gebied van criminaliteit, verkeersveiligheid, privacy en gezondheid.

 

Kleine criminaliteit in China

Zoals je misschien weet kent China strenge regelgeving. Ook is er een grote sociale controle en wordt de dagelijkse gang van zaken met veel camera’s in de gaten gehouden. Dat alles zorgt ervoor dat de criminaliteitscijfers in China laag zijn. Natuurlijk zijn er ook in China tasjesdieven, maar je kunt ervan uitgaan dat de kleine criminaliteit in China vele malen kleiner is dan in Nederland. Het begrip hooligans kennen ze in China niet, vandalisme komt er nauwelijks voor en slechte wijken zijn er niet. Overigens heeft de afwezigheid van criminaliteit niet alleen met controle te maken: in opvoeding en onderwijs is striktheid en gehoorzaamheid erg belangrijk

Het Chinese verkeer: veilig over straat 

Het verkeer in de steden van China lijkt chaotisch, maar er gebeuren verrassend weinig ongelukken. Over het  algemeen rijden Chinezen langzamer en bedachtzamer dan Nederlanders. Het openbaar vervoer is in China modern en opvallend schoon. 

Privacy en persoonlijke gegevens in China

De omgang met persoonlijke informatie is in China anders dan in Nederland. Privacy is in de Chinese samenleving een minder belangrijk goed dan in Nederland en de meeste andere westerse landen. Ook dit heeft te maken met het feit dat het belang van de groep als belangrijker wordt gezien dan het belang van een individu. Wat dit in de praktijk betekent? Dat de Chinese overheid met alles meekijkt en meeleest bijvoorbeeld. En dat je, om naar China te kunnen, je paspoort moet inleveren voor een visum en je geregistreerd wordt. Of dat erg is kunnen wij niet bepalen, maar een groep leerlingen met een vaste in- en uitreisdatum is voor de Chinese overheid niet erg interessant om aandacht aan te besteden. 

Chinezen nemen het welzijn van gasten uiterst serieus

Chinese scholen en gastgezinnen voelen zich altijd extreem verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen die bij hen te gast zijn. Voelt iemand zich niet lekker of is er iets gebeurd, dan zullen ze veel eerder een dokter bellen dan wij in Nederland doen. De kwaliteit van de gezondheidszorg van China is in de steden waar onze uitwisselingen plaatsvinden hoog. 

Heb je vragen over veiligheid tijdens het uitwisselen met China die we in deze blog nog niet beantwoord hebben? Mail naar info@globi.nl.