Trainingstraject: Internationalisering en wereldburgerschap op school (vo)

Breng internationalisering, cultuur en taal samen

Voor: docenten en internationaliserings- coördinatoren , teamleiders en rectoren (vo)
Investering:

Basismodule € 475,- p.p., verdiepende modules : € 625,- p.p. (inclusief lesmaterialen, vrijgesteld van BTW).

Duur:

Basismodule: 1 dag, verdiepende modules: 3 dagdelen, gemiddeld 2 uur zelfstudie per module

Basismodule: eigen school
Verdiepende modules: op locatie
Startdatum: op aanvraag

Leer hoe je internationalisering, taal en cultuur integreert in het curriculum

In dit trainingstraject…

Pakken we regelmatig voorkomende problemen in internationalisering aan. Is internationalisering bij jullie op school iets dat losstaat van de lespraktijk en draagvlak en effectiviteit mist? Zijn continuïteit, coördinatie, borging en een doorlopende leerlijn ver te zoeken? In dit trainingstraject maak je kennis met de belangrijkste begrippen en toepassingen op het gebied van taalverwerving, internationalisering, wereldburgerschap en interculturele vaardigheden.  En je leert deze toe te passen in lessituaties en extracurriculaire activiteiten. Je onderzoekt het internationaliseringsbeleid en profiel van jullie school en verkrijgt inzicht in welke vormen van internationalisering en taalonderwijs daarbij passen. 

Na dit trainingstraject…

Heb je alle kennis en vaardigheden in huis om taalonderwijs en internationalisering met elkaar te verbinden. Én deze verbinding onder te brengen in een geïntegreerde aanpak op internationalisering en wereldburgerschap. Je verlaat de cursus met de ambitie om op jullie school taal- en internationaliseringsonderwijs completer, inclusiever en effectiever vorm te geven.

De opzet van het trainingstraject

We werken in dit trainingstraject met drie modules: de basismodule ‘internationalisering en wereldburgerschap’, de ‘interculturele module’ en de ‘taalmodule (CLIL)’. Bij inschrijving voor dit trainingstraject volg je altijd de basismodule. De andere twee modules zijn verdiepingen op de basismodule en zijn optioneel.

Basismodule internationalisering en wereldburgerschap:

 

 • Definities en modellen van wereldburgerschap, internationalisering, interculturele vaardigheden en CLIL
 • Verhelderen behoeftes van de eigen school op het gebied van internationalisering, wereldburgerschap, CLIL en interculturele vaardigheden
 • Verbreding van de blik op internationalisering 
 • Inzicht in de toepassingen van intercultureel leren en interculturele ontwikkeling binnen de school
 • Inzicht in de voordelen van een geïntegreerde aanpak van taal én cultuur binnen taalverwerving
 • Bekendheid met verschillende netwerken en subsidiemogelijkheden
Module vakoverstijgend intercultureel leren:

 

 • Inzicht in de eigen culturele context
 • Handvatten om te reflecteren op interculturele situaties
 • Kennis van verschillende modellen van cultuur en interculturele communicatie
 • Toepassen van intercultureel leren als onderdeel van de reguliere lessen

Dit trainingstraject is een samenwerking van Globi met Babel Talen in Utrecht. Voor het voortgezet onderwijs verzorgt Babel trainingen ‘Doceren in Engels’, bijvoorbeeld in het kader van Tweetalig Onderwijs (TTO). Hierbij maakt Babel gebruik van de didactische methode “Content and Language Integrated Learning” (CLIL).

Taalmodule (CLIL):

 

 • Didactiek en pedagogiek van het geven van een zaakvak in een andere taal
 • Reflecteren op lesmethodes en je eigen aanpak voor CLIL
 • De dynamiek van CLIL leren kennen
 • Discussiëren over je ervaringen met anderen
 • Oefenen met het lesgeven in het Engels en daar feedback op ontvangen
 • Je kennis van het Engels activeren en vergroten

Over dit trainingstraject

Voor:
 • Basismodule: docenten, coördinatoren Internationalisering, teamleiders, rectoren
 • Interculturele- en taalmodule: docenten en coördinatoren Internationalisering
Soort trainingstraject:
 • Trainingstraject bestaande uit drie modules. Hiervan is de basismodule standaard. Deze kun je aanvullen met de interculturele module, de taalmodule, of beide modules.
Duur:
 • Basismodule Internationalisering & wereldburgerschap: 1 dag (op de eigen school)
 • Interculturele module: 3 dagdelen (op locatie)
 • Taalmodule (CLIL): 3 dagdelen (op locatie)
Investering:
 • Basismodule: € 475 per deelnemer
 • Interculturele module: € 625 per deelnemer
 • Taalmodule CLIL: € 625 per deelnemer
 • De trainingen zijn inclusief lesmaterialen en vrijgesteld van BTW
Tip:

Aan de slag met het trainingstraject 'Internationalisering en wereldburgerschap op school'?

Vraag informatie aan

Kijk ook eens naar:

Workshop: Visie op internationalisering

 

Adviestraject: Leerlijn internationalisering en wereldburgerschap