IndiaInterculturele inspiratieInternationaliseringUitwisseling

Feest: Eumind (netwerk van Europese en Indiase scholen) bestaat 12,5 jaar!

By 2020-06-30 No Comments

Het is een wat vreemde zomer die de meeste mensen thuis of dichtbij huis zullen doorbrengen. Maar dat is geen reden om niet te vieren dat het Eumind-netwerk deze zomer 12,5 jaar bestaat! Eumind is een netwerk dat samenwerking tussen Europese en Indiase scholen stimuleert en vormgeeft. Als Globi beheren we dit netwerk en mogen we van dichtbij ervaren hoe duurzame relaties tussen Europese scholen en Indiase scholen ontstaan. En hoe leerlingen op een laagdrempelige en toegankelijke manier leren van leeftijdsgenoten die aan de andere kant van wereld opgroeien. Wil je weten hoe Eumind is ontstaan, welke doelen het netwerk heeft en hoe ze volgende 12,5 jaar wil invullen? Lees dan verder!

Hoe EUmind ooit begon

In 2008 namen Euneos, een Finse organisatie voor Erasmustrainingen, en zes Indiase scholen, in 2008 het initiatief tot het oprichten van een netwerk waarbinnen Europese en Indiase scholen met elkaar in contact konden komen. Dit idee kwam tot stand na een bezoek van Finse en Nederlandse scholen aan Mumbai en Panchgani in 2007. Ludo Mateusen en Father Joe Saldanha namen samen het voorzitterschap op zich. Later nam Jessie Vas het Indiase voorzitterschap over en jarenlang waren zij en Ludo de drijvende kracht achter het netwerk.

Het netwerk anno 2020

In 2018 kwam het netwerk onder beheer van Globi en in 2019 nam Rosanne het voorzitterschap van Europese kant van Ludo over. In India zijn er 52 scholen lid en staan er zeven scholen op de wachtlijst. In Nederland zijn er 35 scholen lid. Het netwerk kent een heel aantal oudgedienden, zoals het Sint Lambertus uit België en het Vechtdal College uit Ommen.

Wat Eumind wil bereiken

Eumind heeft een duidelijk mission statement: interculturele communicatie stimuleren om zo kennis van en respect voor verschillende culturen te bevorderen. Dit mission statement is verwerkt in zes pijlers (Engelstalig):

  1. To establish intercultural communication and learning, using English as the lingua franca
  2. To increase knowledge and respect for different cultural values and to discuss issues with tolerance and respect
  3. To fulfill higher responsibilities of global citizenship through increased knowledge of political, social, and economical issues
  4. To inculcate in students a caring mind and to promote social responsibility
  5. To develop students’ awareness of various environmental issues and to promote initiatives for a sustainable development
  6. To to understand the complex issues of poverty and actively help those living in impoverished conditions

Werken met thema’s en digitale middelen: toen en nu 

Door middel van projectthema’s als GoGreen, Values, Generations, Human Rights en Arts worden leerlingen aangespoord zich te verdiepen in internationale en actuele thema’s. Deze thema’s waren bij de oprichting actueel, en zijn dat nog steeds! Wat er veranderd is, is dat door middel van steeds verbeterende communicatiemiddelen zoals Zoom interactie en interculturele communicatie over deze onderwerpen steeds makkelijker wordt. Het echt leren van elkaar wordt daardoor steeds meer.

De kracht van het netwerk: een veilige sfeer

Omdat het netwerk al zo lang bestaat en er veel contact is tussen zowel het Indiase en Europese bestuur als tussen de scholen onderling, zijn de contacten persoonlijk en de lijntjes kort. Dit creëert een veilige omgeving om in te werken en te praten over soms lastige onderwerpen – zowel digitaal als in het echt. Ook nu de wereld door Covid-19 een hele tijd op slot zat en zit, blijven de contacten van het Eumind netwerk relevant: ook al kunnen uitwisselingen dit jaar niet doorgaan, digitaal wordt het contact volop voortgezet en leren leerlingen nog steeds van elkaar.

Toekomst: Eumind de komende 12,5 jaar

Vanuit India is er veel vraag naar digitale projectpartners én partners voor fysieke uitwisselingen. Meer Nederlandse scholen zijn van harte welkom om de connecties uit te kunnen breiden. En om Europa beter te kunnen vertegenwoordigen (nu zijn vooral Nederlandse scholen lid) willen we scholen uit meer Europese landen bij het netwerk betrekken. Zo kan een nog grotere en diverse groep leerlingen een kijkje krijgen in de gang van zaken aan de andere kant van de wereld en ontdekken dat de wereld uiteindelijk helemaal niet zo eng en groot is als hij soms lijkt.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Eumind.