Workshop Interculturele vaardigheden voor studenten

Zelfverzekerd communiceren in interculturele situaties

Voor:

studenten ho en wo

Investering: € 1.050,- voor per workshop (max 25 studenten, incl. lesmaterialen, vrijgesteld van BTW)
Duur: 1 dagdeel (van 3 uur)
Locatie: eigen onderwijsinstelling
Startdatum: op aanvraag

Leer jezelf en anderen beter begrijpen en versterk je interculturele vaardigheden

In deze workshop…

Versterken studenten hun intercultureel (zelf)bewustzijn en interculturele vaardigheden zoals wisselen van perspectief, uitstellen van oordeel en inlevingsvermogen. Met behulp van wetenschappelijke modellen over cultuur en interculturele communicatie reflecteren de studenten op zichzelf.  Wat betekent cultuur voor mij? Waar en wanneer voel ik mij thuis? Wat zegt dat over mij en over mijn interactie met anderen? Wat heb ik nodig om me comfortabel te voelen in ‘nieuwe’ (inter)culturele situaties? Het reflecteren op ‘rich points’,  momenten waarin je niet weet wat je moet doen, vormt de rode draad van deze training. 

Na deze workshop…

Hebben studenten inzicht in en begrip van het concept cultuur en hun eigen culturele identiteit en omgeving. Ze begrijpen wat de invloed hiervan kan zijn op het eigen handelen en in de interactie met anderen en reflecteren op eigen culturele ervaringen. Ze kunnen verschillende strategieën toepassen om om te gaan met onverwachte interculturele situaties en weten bij welke strategie zij zich het meest comfortabel voelen. Ze voelen zich zelfverzekerd binnen interculturele omgevingen en ontmoetingen en kunnen communiceren op een manier die bij henzelf past en respect toont voor de ander. 

Over deze workshop

Voor:
  • Hbo- en wo-studenten die binnen hun studie of in hun toekomstige professionele omgeving te maken krijgen met een diverse en interculturele context.
Duur:
  • Eén dagdeel. Op verzoek kan de workshop uitgebreid worden met een extra dagdeel om verdieping aan te brengen.
Aantal deelnemers
  • Maximaal 25 studenten
Investering:
  • € 1.050,- per workshop (incl.  lesmaterialen, vrijgesteld van BTW)

Je studenten aan het werk te zetten met hun intercultureel bewustzijn en interculturele vaardigheden?

Vraag workshop aan

Kijk ook eens naar:

Train-de-trainer: interculturele vaardigheden in het hoger onderwijs