Adviestraject: leerlijn internationalisering en wereldburgerschap

Breng internationalisering naar een hoger niveau

Voor: vo-scholen
Investering: € 8.500,- (volledig traject), € 6.000,- (compact traject)
Duur: vanaf 3 maanden tot één schooljaar
Locatie: eigen school
Startdatum: vanaf januari 2021

Een integrale kijk op internationalisering

In dit adviestraject…

Gaan we aan de slag om te bepalen welke vorm van internationalisering aansluit bij het onderwijs van de school. Elke school heeft een eigen identiteit en leerlingenpopulatie en vervult een specifieke rol binnen de eigen gemeenschap. Daar hoort een specifieke aanpak op internationalisering bij. Samen stellen we een visie op waar de school op voort kan bouwen. En we adviseren over welke stappen je kunt nemen om vanuit die visie tot een sterke leerlijn internationalisering te komen.

Na dit adviestraject…

Heb je als school een basis liggen voor een breed gedragen leerlijn internationalisering. Of heb je alle bestaande activiteiten samengevoegd tot één geheel, zowel in beleid als in praktijk. De gecreëerde leerlijn sluit aan bij de identiteit en visie van de school en wordt ondersteund vanuit verschillende vakinhoudelijke hoeken en netwerken.

Voor ervaren scholen bieden we een ‘compacte versie’ van het adviestraject aan.

Waarom een doorlopende leerlijn internationalisering nodig is

Kinderen en jongeren in Nederland ontwikkelen zich in een internationale omgeving. Ze komen in contact met leeftijdsgenootjes uit andere landen en culturen, leren Engels door games te spelen en televisie te kijken en halen informatie uit internationale bronnen. Hoe kan het onderwijs leerlingen en studenten goed voorbereiden op deze mondiale samenleving?

Globi's visie en fundament

Globi begeleidt vo-scholen in het vinden van een eigen antwoord op de vraag waarom een doorlopende leerlijn internationalisering van toegevoegde waarde is. We ondersteunen bij de ontwikkeling van een doordachte visie en aanpak en het integreren van internationalisering in het schoolbeleid. Meer weten over onze visie en ons theoretisch fundament?

Dit zijn wij

De opzet van het adviestraject

In het adviestraject maken we gebruik van verschillende werkmethoden waarmee je als school het beleid en de praktijk van internationalisering professionaliseert. De trajectfasen bestaan uit: inventarisatie en onderzoek; realisatie en implementatie; afstemming en reflectie. We werken met actieve en praktische werkmethoden voor het ontwikkelen van een eigen visie en het implementeren van een doorlopende leerlijn internationalisering.

De Wereldwijzer:

Het vormen van een eigen visie en aanpak op internationalisering binnen jullie school.

De Navigator:
Inzicht in de (interculturele) leeropbrengsten per internationaliseringsactiviteit.
De Reflector:
Het reflecteren op en verbeteren van het internationaliseringsaanbod – en beleid.

Waarom scholen voor dit adviestraject kiezen

 • Internationalisering omvormen van ‘losstaande’ activiteiten naar een integrale leerlijn met bijpassende internationaliseringsactiviteiten
 • Het creëren van een (school)breedgedragen visie op wereldburgerschap en internationalisering
 • Het ontwikkelen van een internationaliseringscurriculum dat past bij de specifieke kenmerken van de school
 • Het op één lijn brengen van visie, keurmerken, activiteiten en individueel enthousiasme van de betrokkenen op school
 • Het vergroten van het draagvlak voor internationalisering in onderwijs

Meer over dit adviestraject

Voor:
 • Scholen die willen starten met internationalisering
 • Scholen die op zoek zijn naar meer verdieping en een integrale ‘leerlijn’ in hun bestaande internationaliseringsbeleid
Het traject bestaat uit:
 • 6 tot 8 bezoeken (gemiddeld) aan jullie school
 • sessies en gesprekken met management, coördinatoren, teamleiders en vaksecties
 • het meeschrijven aan jullie beleidsplan
 • het geven van advies bij subsidieaanvragen
Duur:
Vanaf 3 maanden tot een schooljaar.
Investering:
Indicatie: op aanvraag.
Tip: dit adviestraject kan volledig bekostigd worden vanuit de subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs.
Tip:
Spreekt de inhoud je aan, maar ben je op zoek naar een korter programma? Kijk dan eens naar onze workshop ‘Visie op internationalisering‘.

Klaar om aan de slag te gaan met het adviestraject 'Leerlijn internationalisering voor het vo'?

Vraag adviestraject aan

Kijk ook eens naar:

Trainingstraject: Internationalisering en wereldburgerschap op school (vo)

 

Gastles: Kijk op cultuur