Globi-trotterspel


Nieuwsgierigheid prikkelen, interesse stimuleren, jongeren een idee van de wereld bijbrengen
Een praktische en laagdrempelige lesmethode om actief aan de slag te gaan met internationale & interculturele vaardigheden

Dat is de basis voor internationalisering die vaak gelegd wordt tijdens uitwisselingen en op reis, en soms al een stuk eerder: bij u in het klaslokaal. Door middel van het Globitrotter bordspel reizen uw leerlingen de wereld rond en maken ze contact met verschillende culturen. Wie lost de interculturele dilemma’s het beste op, maakt de meeste sociale contacten en voltooit daarom als eerste z’n reismissie? Leerlingen komen zo niet alleen in aanraking met allerlei nieuwe culturele situaties, maar worden ook actief gestimuleerd om na te denken over vragen rondom cultuur en interculturele communicatie in het algemeen. Het Globitrotterspel is geschikt voor leerlingen uit alle leerjaren van het VO en kan ook ingezet worden in de hogere MBO jaren. Afhankelijk van leerjaar en niveau leidt het spelen van dit spel tot verschillende discussies en leermomenten. Door middel van actuele, vakspecifieke informatie voor docenten online beschikbaar te zetten hopen we in de toekomst de inzetbaarheid en inhoud van het spel nog meer op maat aan te kunnen bieden.

Mail voor meer informatie naar info@globi.nl of kijk op deze pagina van NUFFIC, waar u het spel kunt bestellen.