Wit-vlak

INTERCULTUREEL LEREN

Logo_globi_Transparant

Competenties van de jonge wereldburger

Onze wereld mondialiseert. Om flexibel te kunnen schakelen tussen verschillende culturen en om goed te kunnen functioneren in een internationale leer-, leef- en werkomgeving, zijn interculturele vaardigheden onontbeerlijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het deze vaardigheden zijn die leerlingen en studenten helpen bij hun eerste stappen als wereldburger. Vanuit deze gedachte focussen wij op de ontwikkeling van interculturele vaardigheden, door middel van workshops en trainingen en uitwisselingsprogramma’s in Nederland, China en India.

Intercultureel leren, wat is dat…

Nieuwsgierig zijn naar andere culturen, flexibel zijn, begrip kunnen tonen voor andere tradities en kunnen wisselen van perspectief – allemaal vaardigheden die ons helpen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met andere culturen. Niet alleen tijdens onze reizen en vakanties naar het buitenland, maar ook bij een internationale studie, een baan in een ander land of een opdracht binnen een multicultureel team. Of dat nu in Nederland, of ergens anders op de wereld is.

…en hoe gaat dat dan?

Soms is het lastig om je comfortabel te voelen in een andere cultuur. Maar hoe meer je geconfronteerd wordt met uitdagingen en verschillen, hoe meer je strategieën ontwikkelt om hier aandachtig en bewust mee om te gaan. En hoe meer overeenkomsten je zult ontdekken. Tijdens een internationale uitwisseling leren zowel leerlingen als docenten om te gaan met de uitdagingen die een samenwerking met een geheel andere cultuur met zich mee brengt.

button-china
button-india 

agenda

Wij geven regelmatig trainingen en workshops.

 

Uitwisselen met China

China – je kunt er haast niet meer om heen. Er gelden andere normen en waarden en de Chinese taal is geweldig rijk en fascinerend betekenisvol. Ook in het onderwijs is het verschil duidelijk merkbaar, de lessystemen in Nederland en China zijn totaal anders ingericht. Een uitwisseling met China is voor scholieren én docenten niet alleen de ervaring van hun leven, maar vooral ook een ervaring waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Kennis en ervaring met een economische en culturele grootmacht geeft scholieren de kans om een unieke basis te leggen voor hun toekomst.

China

Samenwerken met China, hoe pakt u dat aan…

Bij onze uitwisselingen tussen Nederlandse en Chinese scholen staan educatieve doelen centraal. Een uitwisseling met China kan plaatsvinden vanuit verschillende invalshoeken, zoals taal, vaardigheden of cultuur. Denk aan thema’s als wereldburgerschap, duurzaam ondernemen, internationaal onderwijs of toerisme. We zien het liefst dat een uitwisseling opgebouwd wordt vanuit een lange termijn visie, als onderdeel van een partnerrelatie met een Chinese school.

…en hoe ondersteunen wij daarbij?

We werken graag samen met scholen en instellingen die een uitgesproken visie hebben op het gebied van internationalisering. U geeft zelf aan waarbij u onze hulp nodig heeft – wilt u een compleet programma waarbij wij het meeste werk op ons nemen, of houdt u de regie liever in eigen hand?  We gaan graag met u in gesprek om een maatwerkoplossing aan te bieden.

Samenwerking

We werken graag samen met scholen die een uitgesproken visie hebben op het gebied van internationalisering.

Een impressie:

 

 

 

Uitwisselen met India

Wij hebben ons hart aan China verpand, en vanuit die passie zijn we begonnen aan onze werkzaamheden om meer leerlingen waardevolle ervaringen te bieden die ze de rest van hun leven bij zich kunnen dragen. Tegelijkertijd realiseren we ons ook heel goed dat er meer landen zijn waarin leerlingen zich kunnen wagen aan de ‘wereldburger-proef’. In dit kader zijn vooral de BRIC-landen interessant. Het zijn landen waar iedereen nu al vaak mee te maken krijgt, maar in de wereld van morgen nog meer. Eind 2014 hebben we onze eerste contacten met India gelegd en de mogelijkheden verkend. In samenwerking met verschillende lokale onderwijsorganisaties zijn wij nu klaar voor de eerste verkennende projecten.

India

Welke mogelijkheden biedt India uw leerlingen…

De middenklasse van China is in de grote steden erg breed, in India zullen we daarentegen met een rijkere doelgroep te maken krijgen – waarbij we dan ook meteen aan de top zitten. Zijn dit geschikte leerlingen om een uitwisseling mee aan te gaan, krijgen Nederlandse leerlingen hierdoor een correct beeld van het land? Is het wellicht beter om eerst te starten met internationale stages of vrijwilligersprojecten? Wat kunnen leerlingen leren in en van India en welke context is daarvoor het meeste geschikt? Samen met u kijken we naar uw vragen op het gebied van samenwerken met India en komen we tot een uitwisselingsvorm die het beste bij uw leerlingen past.

…en hoe zit het met armoede en veiligheid?

We focussen voornamelijk op het zuiden van India, zoals Bangalore en Mysore. Zuid-India staat over het algemeen bekend als ‘het vriendelijkere deel van India’, onderwijs is hier over het algemeen van goede kwaliteit en men is sterk gericht op innovatie. De aanwezigheid van grote (internationale) hi-tech en IT bedrijven geven de lokale economie en internationalisering van scholen een grote boost. Het contrast tussen arm en rijk is ook hier groot, maar minder schrijnend dan in het noorden – qua veiligheid en indrukken voor jonge leerlingen daarom wat ons betreft een uitstekend gebied om mee te beginnen.

Meer informatie

Samen met u kijken we naar uw vragen op het gebied van samenwerken met India en komen we tot een uitwisselingsvorm die het beste bij uw leerlingen past.

 

 

Trainingen

Wij vinden dat er verschillende manieren zijn om aan de slag te gaan met interculturele vaardigheden. Je hoeft immers niet altijd ver weg te gaan om contact met andere culturen te maken. En vergeet vooral het culturele bewustzijn van de docenten niet! Wij bieden een aantal werkvormen aan om actief te werken aan de ontwikkeling van interculturele vaardigheden van zowel leerlingen als docenten.

 

Trainingen voor leerlingen en docenten…

De basis voor interculturele competentie is voor ons ‘intercultural self awareness’. Wij denken dat je je eerst bewust moet zijn van je eigen gedragingen en gewoontes, voordat je met een open blik ‘naar buiten’ kunt kijken. Onze workshops en trainingen zijn daarom zo ingericht dat ze gericht sturen op dit culturele zelfbewustzijn. We bieden workshops aan voor leerlingen die op uitwisseling gaan, maar ook als onderdeel van een bredere leerlijn of als vast onderdeel van internationalisering op school. Wilt u meerdere klassen in contact brengen met interculturele communicatie? Dan bieden wij een ‘train de trainer’ programma aan, zodat u onze lesmethodes zelfstandig op school voort kunt zetten.

…of aan de slag met ons interculturele competentiespel?

Samen met een klein clubje collega’s van andere scholen gaat u aan de slag met een aantal concrete opdrachten waarmee u uw internationaliseringsprojecten meer inhoud kunt geven. Daarnaast legt u uw huidige plannen en activiteiten op het gebied van internationalisering eens goed onder de loep en gaat u met ons en met andere deelnemers het gesprek aan over waar het nu eigenlijk om draait bij internationalisering: werkt u vanuit leerdoelen of richt u zich meer op praktische haalbaarheid? Door middel van ons competentiespel komt u tot vernieuwende en inspirerende inzichten.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar onze trainingen of enthousiast over ons spel? Neem contact op voor meer informatie